JAV episkopalų parapija Dievą vadins lyčiai neutraliu įvardžiu

Vašingtono episkopalai praėjusią savaitę nusprendė nebevartoti vyriško įvardžio, kai yra kalbama apie Dievą, ir ateityje žada pakeisti ir padaryti lyčiai neutralų savo Bendrąjį maldyną. Rezoliucija, kuria nuspręsta liautis vartoti „lytį žyminčius žodžius kalbant apie Dievą“, priimta parapijos atstovų vardu. „Amžių amžiais mūsų kalba ir Dievo supratimas keitėsi ir prisitaikė prie aplinkybių“, – teigė rezoliucijos rengėjai,…