MAMA, TĖTIS IR VAIKAI – EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVA SANTUOKAI IR ŠEIMAI APSAUGOTI

(Iniciatyva registruota: 2015/12/11, pabaiga – 2016/12/11)

Iniciatyvos tikslas: Europos piliečių iniciatyva yra išreikštas piliečių raginimas, kad Europos Komisija siūlytų priimti Reglamentą, apibrėžiantį santuokos ir šeimos sąvokas ES teisėje: santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste.

Pritarimas iniciatyvai gali būti išreikštas čia: http://www.mumdadandkids.eu


“Mama, tėtis ir vaikai”:

Iniciatyva numato du šeimos kūrimo pagrindus: santuoką ir (arba) giminystę. Taigi, ne tik sutuoktiniai ir jų vaikai, bet ir vieniša mama, auginanti vaiką, ar išsiskyrę tėvai savo vaiko atžvilgiu, ar likę našlaičiais broliai ir seserys būtų laikomi šeima. Vadinasi, iniciatyvos pateikta šeimos apibrėžimo formuluotė yra artima tai, kurią dabar siekiama įtvirtinti Konstitucijos 38 str.

Iniciatyvoje santuoką susiejama tik su vyro ir moters sąjunga. Nuostata atitinka LR Konstitucijos 38 str. Jei tokia nuostata būtų įtvirtinta ES reglamente, ji būtų privaloma taikyti ES kompetencijos ribose, ten, kur tik ES teisės aktuose daroma nuoroda į santuoką. Santuokos susiejimas su moters ir vyro sąjunga būtų labiau naudingas toms ES valstybėms narėms, kurios (kaip ir Lietuva) nėra įteisinusios homoseksualių santuokų, nes apsaugotų jas nuo politinio spaudimo tai padaryti. Tuo tarpu tokia norma beveik neturėtų įtakos tų valstybių narių teisės sistemoms, kurios yra jau įteisinusios homoseksualų santuokas: jų nacionalinėje teisėje liktų galioti šiuo metu esančios normos.

  • Iniciatyvos siekis santuoką apriboti tik vyro ir moters sąjunga nėra diskriminacinis. Pasak naujausios EŽTT praktikos (byla Chapin ir Charpentier prieš Prancūziją) tai, kad suteikiama teisė sudaryti santuoką tik vyrui ir moteriai, nediskriminuoja homoseksualių asmenų ir nepažeidžia jų teisės į privatų gyvenimą.
  • Iniciatyvos siekis santuoką apriboti tik vyro ir moters sąjunga yra, bent jau teoriškai, realus. Tai, kad Europos Sąjungos teisėje galima įtvirtinti tik vyro ir moters sąjungos pagrindu kuriamą santuoką ir kad tai patenka į ES kompetenciją, netiesiogiai patvirtino ir Europos Komisija, suteikdama leidimą vykdyti iniciatyvą, o prieštaraujančioms ES kompetencijai iniciatyvoms vykdyti leidimai nėra išduodami. ES Teisingumo Teismas, kuriam buvo pateiktas skundas su prašymu panaikinti Komisijos leidimą vykdyti iniciatyvą “Mama, tėtis ir vaikai”, pripažino, kad skundas dėl iniciatyvos atšaukimo yra nepagrįstas ir jį atmetė.