be kategorijos

ARKIVYSKUPO GINTARO GRUŠO KALBA VASARIO 16-OSIOS POKYLYJE

/ Vasario 16-osios pokylis // Ištrauka Brangūs ateitininkai ir visi šventės dalyviai, susirinkome Lietuvos Valstybės atkūrimo šventės išvakarėse, kad švęstume šiais metais Seimo paskelbtus Ateitininkų metus, minėdami 110-ąsias ateitininkijos gyvavimo metines. Ateitininkų metų paskelbimas yra išties reikšmingas mūsų veiklos pripažinimas valstybiniu mastu. Ateitininkija ir jos nariai kartu su visa tauta džiaugėsi laisve, o ją praradus…

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos 1.1. VšĮ Laisvos visuomenės institutas (toliau  – Institutas) gerbia visų savo naujienlaiškių gavėjų, peticijų/laiškų siuntėjų bei Instituto svetainės https://laisvavisuomene.lt/  (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Vartotojai) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų kaip duomenų subjektų teisių užtikrinimą. 1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės ir paslaugų (naujienlaiškių,…