„Gausi šeima – visuomenės ir valstybės gėris“  – PLANUOJAMAS

„Gausi šeima – visuomenės ir valstybės gėris“ – PLANUOJAMAS

Šiuo projektu siekiama išanalizuoti gausių šeimų gyvenimo sąlygas Lietuvos visuomenės kontekste, identifikuoti jų ypatumus ir sunkumus, ištirti užsienio šalių gausių šeimų gerosios praktikos pavyzdžius, pasiūlyti autoritetingas rekomendacijas, parengti ir išleisti Žaliąją ir Baltąją knygas bei teikti konsultacijas socialinės politikos formuotojams, Tęskite skaitymą

Tikėjimo perdavimo ir perėmimo šeimoje tendencijos bei iššūkiai Lietuvoje – VYKDOMAS

Tikėjimo perdavimo ir perėmimo šeimoje tendencijos bei iššūkiai Lietuvoje – VYKDOMAS

Šiandien tėvai, bendruomenės, religinį ugdymą ir švietimą vykdančios institucijos yra susirūpinusios liberalėjančiu jaunosios kartos požiūriu į tikėjimą, jo puoselėjimu bei perdavimu ateinančioms kartoms. Šiandieninė kasdienybė įtraukia žmones į nuolatinę skubą, nepaliekančią laiko nei apmąstymams, nei autentiškiems žmonių santykiams. Vietoje to Tęskite skaitymą

LVI | 2016