Peticija dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo

Peticija dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (pasirašyti žemiau)

LR Vyriausybei
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
LR Seimui

Mes, žemiau pasirašiusieji, reaguodami į viešojoje erdvėje pasirodžiusius žiniasklaidos ir tam tikrų organizacijų pareiškimus, norime išreikšti tvirtą pritarimą naujojoje Vaiko teisių Tęskite skaitymą

LVI | 2016