img
LVI šeimos politikos stebėsena (2015 m. ruduo)

LVI šeimos politikos stebėsena (2015 m. ruduo)

Šį dokumentą sudaro dvi dalys: „Teigiami poslinkiai ir galimybės“ bei „Pavojai ir iššūkiai“. Taip pat pabaigoje rekomenduosime du LVI parengtus tekstus, duodančius atsaką šiuo metu populiarinamai idėjai, neva prigimtinė šeima tėra tik viena iš daugelio vaikų auginimo terpių, niekuo nepranašesnė už alternatyvias bendrabūvio formas. Kaip visada linkime naudingo skaitymo, kviečiame dalintis stebėsenos informacija socialiniuose tinkluose ir burtis bendrai veiklai. Tęskite skaitymą

Peticija dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo

Peticija dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (pasirašyti žemiau)

LR Vyriausybei
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
LR Seimui

Mes, žemiau pasirašiusieji, reaguodami į viešojoje erdvėje pasirodžiusius žiniasklaidos ir tam tikrų organizacijų pareiškimus, norime išreikšti tvirtą pritarimą naujojoje Vaiko teisių Tęskite skaitymą

LVI | 2016