img

Įsivaikinti sutrukdė požiūris į homoseksualumą

Įsivaikinti sutrukdė požiūris į homoseksualumą

Pora kaltina Albertos provinciją (Kanada) diskriminacija dėl religinių įsitikinimų. Teigiama, kad jų prašymas įsivaikinti buvo atmestas dėl išpažįstamų religinių įsitikinimų apie homoseksualumą ir vienalytes „santuokas“.

Sutuoktiniai pasakoja, kad pernai pagal procedūras pateikė prašymą įsivaikinti bei baigė privalomus kursus galimiems įtėviams. Tačiau paskesnės įskaitos metu šiais metais atsakiusi į klausimus apie seksualumą pora susidūrė su kliūtimis. Sutuoktiniai teigia priimantys vienalytes „santuokas“ kaip teisinę realybę, tačiau asmeniškai manantys, kad tai yra suklydimas.

„Atsakingas socialinis darbuotojas paaiškino, kad mūsų religiniai įsitikinimai dėl homoseksualumo yra nesuderinami su įsivaikinimu“, – rašoma poros parodymuose, pridedamuose prie apeliacijos teismui. – Jis taip pat teigė, kad tai yra „oficiali Albertos provincijos laikysena“.

Pora pasakoja, kad jų taip pat buvo klausta, kaip jie elgtųsi su vaiku, kuris turėtų abejonių dėl savo seksualumo. Į šį klausimą sutuoktiniai atsakė: „Vaikai turėtų būti mokomi, kad seksualumas turėtų būti patirtas suaugus ir susituokus“.

Teisiniuose dokumentuose neįvardinama pora teigia, kad jie gerbia visus žmones, o jų pažiūros į seksualumą neturėtų jokios reikšmės galimybei suteikti įvaikintam vaikui mylinčius, saugius ir laimingus namus. Todėl sutuoktiniai yra šokiruoti dėl to, kad dėl religinių įsitikinimų yra pripažinti netinkamais padėti vaikams, kurie laukia įvaikinimo.

Poros vardu apeliaciją teismui užpildęs Teisingumo centras konstitucinėms teisėms ginti (toliau – Centras) tvirtina, kad paraiškoje galimų įtėvių yra reikalaujama nuoširdžiai atskleisti religinius įsitikinimus, tačiau niekur nenurodoma, kad jie gali turėti neigiamos įtakos įsivaikinant. „Atsakovas (Albertos provincija) reikalauja, kad piliečiai dėtųsi sutinkantys su ir remiantys provincijos įteisintą laikyseną dėl seksualumo ir lytiškumo.“ Taip pat pastebima, kad šios konkrečios poros religiniai įsitikinimai sutampa su katalikų ir kitų krikščionių, musulmonų bei žydų religiniais įsitikinimais.

Centro prezidentas Johnas Carpay teigia, kad ginče atstovaus poziciją dėl pažeistų poros teisių, nustatytų Kanados Teisių ir laisvių chartijoje. „Nuosprendis dėl tinkamumo įsivaikinti, priimtas remiantis pareiškėjų nuoširdžiais religiniais įsitikinimais, pažeidžia teisę į religijos laisvę ir įstatymo garantuojamą lygybę“, – teigia J. Carpay.

Manoma, kad teisme byla bus išspręsta ne anksčiau nei kitą rudenį.

šaltinis: cbc.ca

© 2017 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.