Nigerijos ambasadorius pasipiktino naujųjų LGBT pašto ženklų išleidimo procedūra

Nigerijos ambasadorius pasipiktino naujųjų LGBT pašto ženklų išleidimo procedūra

Šių metų vasario 5 d. JTO, nepasitarusi su šalėmis narėmis, išleido didžiulę pašto ženklų seriją, propaguojančią homoseksualumą, transeksulumą ir kitokį “kitoniškumą”. Dėkojame Nigerijos ambasadoriui, išdrįsusiam pasakyti tai, ką nutylėjo kitų šalių atstovai.

 

Austin Ruse

 

Nigerijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Usman‘as Sarki pareiškė griežtus priekaištus JTO generaliniam sekretoriui ir JTO biurokratijai dėl sprendimo išleisti homoseksualumą ir transseksualumą propaguojančius JTO pašto ženklus.

Remdamasis JT chartija, Sarki priminė, kad šalys narės, o ne biurokratai, valdo JTO:

Mes susikrimtę ir sunerimę matydami, kaip JTO užima aktyvią poziciją konsensuso – daugumos valstybių narių palaikymo – nesulaukiančiais klausimais. Daugeliui akivaizdu, kad JTO nusprendė be jokių išlygų ar dvejonių stoti į mažumos valstybių narių bei saujelės, propaguojančių tokį gyvenimo būdą, pusę, visiškai nepaisydama daugumos šalių narių bei jų atstovaujamų žmonių norų bei susirūpinimo.

Šalių narių susitikime Sarki kalbėjo: Mes norime priminti JTO apie poreikį apsiriboti tomis veiklomis bei klausimais, kuriuos spręsti ją įgaliojo šalys narės, ir atsižvelgti į visai žmonijai bendras problemas, užuot, prisidengus žmogaus teisių gynimu, propaguoti nenatūralų elgesį. JTO neturėtų priimti vienašališkų sprendimų tokiais jautriais klausimais, įžeidžiančiais daugumos šalių narių jautrumą, prieštaraujančiais jų religiniams įsitikinimams, kultūroms, tradicijoms ir įstatymams. Idealiu atveju, JTO turėtų teikti pasiūlymus, kurie ne tik sulauktų daugumos pritarimo, bet ir tuo pačiu gerbtų žmonių orumą ir autentiškas žmogaus teises. Dėl šio susirūpinimo prašome JTO netęsti šios praktikos ir atšaukti visus planuojamus siūlymus, jau galbūt esančius jos agentūrose, fonduose bei programose, kurie propaguoja ir įteisina šią tendenciją – priimti sprendimus nesant sutarimo tarp šalių narių“. – Teigė Nigerijos ambasadorius.

Homoseksualumo ir transseksualumo temos JTO dažniausiai nepaliečiamos, nes yra propaguojamos mažumos Generalinėjė asamblėjoje posėdžiaujančių valstybių narių, tikrai įtakingų, bet vis vien mažumos. Sarki prašo, kad prekyba naujaisiais pašto ženklais būtų sustabdyta, o tam organizacijoje jau yra precedentas. 2007 -aisiais iš apyvartos išimti pašto ženklai, išprovokavę nesutarimus tarp Kinijos ir Taivano.

Turinti 178 mln. gyventojų, Nigerija yra viena labiausiai apgyvendintų valstybių. Ji tautiškai ir religiškai skirtinga, nes musulmonai sudaro daugumą šalies gyventojų, o krikščionys menkai atsilieka. Vienašališki JTO sprendimai glumina Nigeriją ir kitas šalis, kurių norus ir net Generalinės Asamblėjos mandatus JTO sekretoriatas dažnai ignoruoja.

 Šaltinis: Breitbart

© 2016 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ “Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.