img

Oksfordo universiteto Studentų atstovybė apmokės studentų keliones į referendumą dėl abortų

Oksfordo universiteto Studentų atstovybė apmokės studentų keliones į referendumą dėl abortų

Oksfordo universiteto Studentų atstovybė (toliau – OU SA) nutarė skirti 500 svarų sterlingų airių studentų kelionėms namo apmokėti tam, kad jie galėtų lengviau balsuoti artėjančiame referendume dėl abortų.

Šiuo metu Oksforde studijuoja apie 300 Airijos piliečių.

OU SA tokį sprendimą priėmė po to, kai Nacionalinė studentų atstovybė pažadėjo pridėtitokią pačią sumą studento kelionei apmokėti (iki 55 svarų sterlingų), kokią skirs studentų atstovybės.

Gegužės 25 d. Airijoje vyksiančiame referendume rinkėjai spręs dėl pritarimo Airijos Konstitucijos pataisai. Ji skamba taip: „Valstybė pripažįsta negimusiojo teisę į gyvybę ir, deramai atsižvelgdama į lygias motinos teises į gyvybę, savo įstatymais įsipareigoja gerbti ir, kiek įgyvendintina, saugoti bei ginti šią teisę“.

Nors sprendimas, pasiūlytas OU SA viceprezidentės moterų klausimams KatyHaigh, nekelia sąlygos besinaudojantiems finansavimu balsuoti prieš pataisą, jame pažymima, kad „OU SA yra už pasirinkimą pasisakanti organizacija, kuri remia visų studentų teisę pasirinkti, kas vyksta jų gyvenime ir su jų kūnais, įskaitant ir pasirinkimą, ar tęsti nėštumą“.

Sprendime taip pat teigiama, kad „studentų finansinis statusas niekada neturėtų tapti kliūtimi pasinaudoti teise balsuoti“.

K. Haigh socialiniame tinkle Twitter rašė, kad ji yra „labai patenkinta“ rezultatu.

Nacionalinė studentų atstovybė teigė: „Remiame teisę pasirinkti. Šiuo metu šia teise draudžiama pasinaudoti Šiaurės Airijoje ir Airijos Respublikoje, todėl tūkstančiai žmonių kasmet dėl abortų keliauja į Jungtinę Karalystę“.

„Dirbame kartu su kolegomis iš Airijos studentų atstovybės ir norime užtikrinti, kad visi Airijos piliečiai, studijuojantys JK institucijose, turėtų galimybę grįžti namo ir balsuoti referendume.“

Ši laikysena sekė kiek anksčiau OU SA priimtą Išsilaisvinimo viziją (angl. LiberationVision), kuri nustato organizacijos požiūrį tam tikrais socialiniais ir politiniais klausimais, įskaitant abortą. Ji apėmė ir sprendimą „dirbti tik su tomis išorinėmis organizacijomis, kurios sutinka paisyti OU SA Lygybės ir įvairovės kodekso“.

Kadangi OU SA net ir kitas universiteto grupes traktuoja kaip išorines, kai kurie studentai išreiškė susirūpinimą, ar tai palies juos ir organizacijas, kurioms jie priklauso.

Organizacija Oksfordo studentai už gyvybęteigė: „Nepaisant ankstesnių žodinių patikinimų, kad teisė naudotis stendu mugėje pirmakursiams bus užtikrinta ir toms organizacijoms, kurios ne pilna apimtimi pritaria Išsilaisvinimo vizijai, dabartiniai pasiūlymai tai užfiksuoti raštu buvo atmesti. Oksfordo universiteto Studentų atstovybė priėmė nenuoseklų sprendimą, dėl kurio daugelis stebėjusių posėdį sutriko ir nesuprato, kaip naujoji Išsilaisvinimo vizija paveiks Oksfordo universiteto studentų ir organizacijų teises ir laisves“.

versta pagal SU to pay for Irish students to vote in abortion referendum

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.