Pasaulinė motinų deklaracija

Pasaulinė motinų deklaracija

Moterys ženkliai prisideda prie šeimos gerovės ir visuomenės vystymosi, tačiau tai vis dar nėra visapusiškai pripažįstama ar įvertinama. Socialinė motinystės reikšmė, tėvų vaidmuo šeimoje ir vaikų auklėjime turėtų būti pripažįstama.

  (JT Pekino veiklos programos 29 paragrafas) 

  1. Motinos yra šeimos ir visuomenės šerdis bei auklėjimo jėga. Jos skleidžia empatiją, švelnumą ir atsparumą, kurių reikia klestinčiai visuomenei. Suteikdamos gyvybę ir auklėdamos savo vaikus mamos kartu su tėvais tampa žmoniją palaikančia jėga ir tvirtumu. Ir motinos, ir tėvai kiekvienoje visuomenėje atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį.
  2. Tam, kad vaikai būtų saugūs ir laimingi, visuomenei reikalingos stabilios šeimos. Atsidavusių motinų stabilioje šeimos aplinkoje užauginti vaikai yra privalumas visai visuomenei.
  3. Motinystė yra viena iš svarbiausių, labiausiai praturtinančių ir jaudinančių profesijų, kuriomis moterys gali užsiimti. Tačiau šiandienos pasaulyje ji yra labai nuvertinama, menkinama ir netgi niekinama. Visuomenė dažnai diskriminuoja motinystę ignoruodama ir atmesdama jos tikrąją vertę bei nepakeičiamą įtaką kuriant ir palaikant klestinčią visuomenę.
  4. Darbo rinkoje moterys dažnai išgyvena diskriminaciją dėl to, kad renkasi motinystę. Darbe motinos nusipelnė lygių galimybių, tausojimo ir pagarbos.
  5. Motinystė yra labai naudinga moterims. Kartu su galimybę įgyti daugeriopų lyderystės, komunikacijos ir gyvenimo įgūdžių, ji suteikia esminį pilnatvės jausmą, kurio reikia moterims. Kai moteris tampa mama, jos tapatybė sustiprėja. 

Motinoms ir vaikams suteikiama ypatinga globa ir parama.

                                                                                      (Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 25.2 straipsnis)

 Taigi:

  1. Motinos ir jų vaikai turi būti gerbiami ir pripažinti kaip svarbūs visuomenės nariai.
  2. Motinystė ir atsidavimas šeimai reikalauja ir nusipelnė socialinio bei politinio pripažinimo.
  3. Visiškas atsidavimas šeimai nebegali būti toliau niekinamas ir pasitelkiamas kaip pretekstas pasmerkti motinas socialinei atskirčiai.

Šeima yra pagrindinė visuomenės ląstelė (JT Pekino veiklos programa), o motinystė yra šeimos šerdis. Motinos turi būti gerbiamos politikoje, visuomenėje ir namuose.

Jei Jūsų NVO norėtų prisijungti prie šios Pasaulinės motinų deklaracijos, kviečiame 1) pasirašančios NVO pavadinimą, 2) NVO kilmės šalį 3) atsakingo asmens vardą, pavardę bei el. pašto adresą išsiųsti šiuo el. pašto adresu l.tamayo@womenworldplatform.com

Deklaracija yra parengta pasaulinės platformos Pasaulio moterys (angl. Women of the World), kurios partneriai gina moters tapatybę bei motinystės žmogiškąją, socialinę ir darbo vertę visame pasaulyje.

Daugiau informacijos apie šią platformą www.womenworldplatform.org ir https://www.facebook.com/Women-World

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ “Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.