img

Pasirašykite kreipimąsi prieš privalomą vienalyčių santuokų pripažinimą ES!

Pasirašykite kreipimąsi prieš privalomą vienalyčių santuokų pripažinimą ES!

Europos nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) vienijasi prieš Europos Sąjungos pastangas valstybių narių teisėje įtvirtinti homoseksualų „santuokų“ pripažinimą. Kviečiame Jus prisidėti prie bendros ES nevyriausybininkų iniciatyvos ir pasirašyti laišką, kuris bus siunčiamas ES institucijų vadovams.

Iniciatyva kilo todėl, kad jau š. m. birželio 5 dieną turi pasirodyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) sprendimas byloje Coman ir kiti. Yra pagrįstų tvirtinimų, kad sprendimu bus siekiama nustatyti privalomą kitose ES šalyse sudarytų homoseksualų „santuokų“ pripažinimą.

Tokiu atveju visos ES šalys dėl ESTT sprendimo Coman byloje bus priverstos teisiškai pripažinti tos pačios lyties porų „santuokas“, sudarytas už jų teritorijos ribų. Jei valstybės narės bus priverstos pripažinti užsienyje sudarytas tos pačios lyties „santuokas“, jos nesugebės išlaikyti nacionalinio teisinio santuokos reguliavimo.

Kviečiame Lietuvos nevyriausybines organizacijas prisidėti prie bendros ES akcijos ir pasipriešinti šiai ideologinei kolonizacijai.

Čia galite rasti kreipimosi tekstą anglų kalba ir jo  lietuvišką vertimą. Laiškas ES institucijoms bus siunčiamas anglų kalba.

Apie Jūsų NVO pritarimą kreipimuisi prašome kuo greičiau, bet ne vėliau nei iki gegužės 27 d. (sekmadienis) parašyti žinutę į Laisvos visuomenės instituto Feisbuko paskyrą arba informuoti el. paštu info@laisvavisuomene.lt nurodant pasirašančios NVO pavadinimą ir NVO vadovo vardą bei pavardę.

Vadinamoji Coman byla susijusi su dviejų vyrų – rumuno ir amerikiečio – pora, kuriai Belgijoje buvo išduotas santuokos liudijimas. Pora norėjo, kad šis liudijimas būtų pripažintas ir Rumunijoje. Kai Rumunija, remdamasi savo nacionaline teise, atsisakė homoseksualus laikyti sutuoktiniais, šie kreipėsi į teismą. Byla pateko į ESTT, kurio buvo paprašyta apibrėžti „sutuoktinių“ terminą ES laisvo asmenų judėjimo srityje. Birželio mėnesį ESTT turi pateikti savo sprendimą ir įžvalgas.

2016 m. sausio mėnesį pasirodė generalinio advokato Melchioro Watheleto išvada Coman byloje. Joje teigiama, kad ES šalių visuomenėse įvyko visuotinių pokyčių ir laikytis nuomonės, jog santuoka yra dviejų skirtingos lyties asmenų sąjunga, nebegalima. Yra pagrįstų signalų, kad būtent šią nuomonę yra mėginama atkartoti ESTT sprendime.

Generalinis advokatas aiškina: „Sąvoka „santuoka“ pagal valstybių narių bendrai pripažįstamą apibrėžtį nurodo dviejų skirtingos lyties asmenų sąjungą“, dabar man jau atrodo pasenusi […] Šis teisinis homoseksualių asmenų santuokų pripažinimas tiesiog parodo bendrą visuomenės raidą šiuo klausimu. Tai patvirtina statistiniai tyrimai; to pavyzdys taip pat yra Airijoje referendumu suteiktas leidimas tuoktis tos pačios lyties asmenims. Nors šis klausimas vis dar kelia įvairių jautrių aspektų, taip pat ir pačioje Sąjungoje, raida yra bendrų pokyčių dalis. Iš tikrųjų dabar šio pobūdžio santuoka pripažįstama visuose žemynuose. Taigi tai nėra su konkrečia kultūra ar istorija susijęs faktas, o kaip tik rodo universalų šeimų įvairovės pripažinimą“.

Raginame pasirašyti bendrą Europos šalių NVO nepritarimą ES pastangoms šalis nares priversti pripažinti homoseksualų „santuokas“ ir paraginti tai padarytas kitas nevyriausybines organizacijas!

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.