img

Peticija dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo

Peticija dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (pasirašyti žemiau)

LR Vyriausybei
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
LR Seimui

Mes, žemiau pasirašiusieji, reaguodami į viešojoje erdvėje pasirodžiusius žiniasklaidos ir tam tikrų organizacijų pareiškimus, norime išreikšti tvirtą pritarimą naujojoje Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo redakcijoje išreikštai nuostatai, jog „kiekvienam vaikui – tiek iki gimimo, tiek ir po jo – turi būti garantuota galimybė būti sveikam ir normaliai vystytis fiziškai bei protiškai, o gimusiam vaikui – taip pat doroviškai ir dalyvauti visuomenės gyvenime“.

Manome, kad ši nuostata išreiškia integralų požiūrį į vaiko gerovę ir atspindi vieną iš esminių socialiai ir pilietiškai atsakingos visuomenės idealų. Turint omenyje tai, kad minėta nuostata įsigaliojo jau 1996 metais ir jos įgyvendinimas prisidėjo prie pažangos vaiko teisių srityje, nėra racionalaus pagrindo atnaujinant senąjį įstatymą ją išbraukti ar kvestionuoti jos vertingumą.

Be to, pažymime, kad nuostatoje išreiškiamas siekis rūpintis vaiku iki gimimo ir po jo suponuoja rūpinimąsi ne tik vaiko, bet ir nėščiųjų sveikata bei poreikiais, o tuo pačiu integralia šeimos – Konstitucijoje įtvirtinto visuomenės ir valstybės pagrindo – gerove.

Kadangi nuostatoje deklaruojamas rūpinimasis vaiko interesais yra fundamentalus žmogiškumo, socialinio atsakingumo ir valstybės teisinio brandumo požymis, jos reikšmės vertinimas neturėtų būti nepagrįstai ir tendencingai siejamas vien su atskiros religijos ar konkrečios Bažnyčios palaikymu. Prašome atkreipti dėmesį, kad ši nuostata yra remiama daugybės įvairių pažiūrų ir įsitikinimų piliečių bei skirtingų visuomeninių susivienijimų.

Visapusiškos vaiko apsaugos ir jo interesų garantavimas yra investicija į šeimos, visuomenės ir valstybės ateitį ir gerovę, todėl palaikome minėtą nuostatą ir raginame Vyriausybės is Seimo narius nepasiduoti nepagrįstam spaudimui.

.

.

PETICIJA, RAGINANTI POLITIKUS NEPRITARTI CIVILINIO KODEKSO PATAISOMS, ĮTEISINANČIOMS PARTNERYSTĘ

Mes, žemiau pasirašiusieji, reaguodami į Seime bei viešojoje erdvėje vykstančias diskusijas apie partnerystės įteisinimą, kviečiame Jus nepritarti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso pakeitimo projektams Nr. XIIP-2849 ir Nr. 74-2262.

Įteisinusi skirtingų lyčių asmenų partnerystę, Lietuva turės įteisinti ir homoseksualių asmenų partnerystę, tuo pačiu pripažįstant jai šeimos statusą. Daryti tokią išvadą leidžia Europos žmogaus teisių teismo sprendimai dėl analogiškų situacijų kitose šalyse.

Įteisinus homoseksualių asmenų partnerystę, Lietuva greitu laiku privalės suteikti partnerystę sudariusiems tos pačios lyties asmenims teisę įsivaikinti vaikus. Tokią išvadą leidžia daryti tiek Europos žmogaus teisių teismo praktika, draudžianti diskriminuoti dėl lytinės orientacijos, tiek kitų šalių patirtis.

Tos pačios lyties partnerysčių prilyginimas šeimoms prieštarautų teisingumo principui: vienodus traktuoti vienodai, o skirtingus – skirtingai. Homoseksuali pora negali suteikti vaikui to, ką gali suteikti vyro ir moters sąjungos pagrindu sudaryta šeima – galimybės turėti tėvą ir motiną.

Suteikus šeimos statusą tos pačios lyties asmenims, valstybė nebegalėtų rengti ir finansuoti šeimos rėmimo programų, skirtų tik vyro ir moters sąjungos pagrindu sukurtoms šeimoms, nes tai automatiškai būtų laikoma diskriminacija dėl lytinės orientacijos. Taip būtų apsunkintos ar net sužlugdytos pastangos formuoti socialinę politiką, orientuotą į bendrąjį gėrį ir vaikų gerovę.

Taip pat, suteikus šeimos statusą tos pačios lyties asmenims, būtų paneigta Konstitucijos 18 straipsnio nuostata, kad „žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“. Šeimos statuso suteikimas tos pačios lyties asmenims paneigtų prigimtinį šeimos pobūdį, besiremiantį vyro ir moters (tėvystės ir motinystės) prigimtiniu papildomumu. Atsiejus šeimos statusą nuo žmogaus prigimties, šeima pasidarys tik teisiniu konstruktu, priklausančiu nuo politikų valios. Nebeliks principinių kliūčių šeima pripažinti ir kitas su prigimtimi niekaip nesusijusias bendro gyvenimo formas.

Visapusiškos vaiko apsaugos ir jo interesų garantavimas yra investicija į visuomenės ir valstybės ateitį bei gerovę. Todėl kviečiame politikus nepamiršti prigimtinio lyčių papildomumo ir vaiko teisės augti šeimoje su motina ir tėvu, nepasiduoti nepagrįstam spaudimui ir nepritarti Civilinio kodekso pakeitimo projektams Nr. XIIP-2849 ir Nr. 74-2262.

%%Jūsų parašas%%

2 parašai

Pasidalink kreipimusi

     

.

Naujausi parašai
2 Vykintas Šlapikas Geg 03, 2021
1 Erlendas Bartulis Bal 08, 2021

© 2015 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

One Response to Peticija dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo