img

Portugalijos parlamentas atmetė pasiūlymą įteisinti eutanaziją

Portugalijos parlamentas atmetė pasiūlymą įteisinti eutanaziją

Gegužės 29 d. Portugalijos parlamentas atmetė įstatymų projektus, kuriais buvo siūloma įteisinti eutanaziją ir savižudybę su gydytojo pagalba. Balsavimo rezultatai parlamente buvo apylygiai (115 balsais prieš, 110 – už, 4 parlamentarai susilaikė).

Diskusijos šiuo klausimu šalyje prasidėjo dar 2016 m., kai parlamento nariams buvo pristatytos dvi piliečių peticijos (viena prieš, o kita – už eutanaziją) bei manifestas už savižudybę su gydytojo pagalba. Socialistų, žaliųjų ir už gyvūnų teises pasisakančių kairiųjų partijų pastangomis buvo parengti keli įstatymų projektai eutanazijai ir savižudybei su gydytojo pagalba įteisinti bei reguliuoti. Nuostabą kelia tai, kad dauguma komunistų partijos narių balsavo prieš. Taip pat prieš šių praktikų įteisinimą balsavo ir dvi centro-dešiniųjų partijos.

Portugalijos pilietinė visuomenė buvo stipriai susivienijusi prieš šiuos pasiūlymus. Visuomenę telkė ir švietė dvi organizacijos: judėjimas Stop eutanasia ir pagrindinė Portugalijoje už gyvybę pasisakanti organizacija Toda a Vida tem Dignidade. Prieš eutanaziją viešai pasisakė ir daugybė Portugalijos medikų, teisininkų, paliatyvios slaugos specialistų, intelektualų, įvairių konfesijų religinės organizacijos. Be to, Nacionalinė taryba gyvybės klausimams taip pat paviešino neigiamą nuomonę dėl vieno iš įstatymų projektų, kurio analizės atlikimas buvo patikėtas Tarybai.

Įstatymai nepriimti vos kelių balsų persvara, tačiau svarbiausia, kad gyvybės apsauga Portugalijoje bent kuriam laikui lieka nepakitusi. Už gyvybę kovoję aktyvistai džiaugiasi, kad diskusijos šia tema Portugalijoje kuriam laikui atidėtos ir kad prieš projektų svarstymą vykusių debatų metu visuomenė buvo informuota svarbiais klausimais, susijusiais su paliatyvia slauga ir jos galimybėmis. Viliamasi, kad tos pačios pergalės gyvybės naudai pavyks pasiekti ir kaimyninei Ispanijai, kur šiuo metu taip pat suintensyvėjo diskusijos dėl eutanazijos įteisinimo.

parengta pagal Toda a Vida temDignidade ir Portuguese Prolife Federation

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.