img

Seimo nariai raginami nevaisingumo gydymo problemas spręsti nebloginant žmogaus embriono teisinės padėties

Seimo nariai raginami nevaisingumo gydymo problemas spręsti nebloginant žmogaus embriono teisinės padėties

Šeimos klausimais dirbančios NVO ragina LR Seimo narius nevaisingumo gydymo organizacines ir finansines problemas spręsti būdais, kurie neblogintų teisinės žmogaus embriono apsaugos ir nekeltų etinių ir moralinių problemų.

Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), dirbančios šeimos klausimais, pakartotinai kreipiasi į LR Seimo narius, ragindamos nepritarti Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIVP-879 nuostatoms, kuriomis siūloma:

  • atsisakyti neterminuoto pagalbinio apvaisinimo metu sukurtų, bet tam nepanaudotų žmogaus embrionų saugojimo,
  • iš įstatymo išbraukti etinę nuostatą, jog pagalbinio apvaisinimo metu sukurtas embrionas gali būti naudojamas tik moters pagalbiniam apvaisinimui.

NVO ragina spręsti kūdikio negalinčių susilaukti porų nevaisingumo gydymo organizacines ir finansines problemas būdais, kurie inter alia neblogintų teisinės žmogaus embriono apsaugos Lietuvoje, nekeltų etinių ir moralinių įtampų visuomenėje ir nesukurtų etinės sąžinės prieštaravimo dilemos pagalbinio apvaisinimo procese dalyvaujantiems medikams. Kreipimąsi palaikančios NVO siūlo:

  1. Pritarti pateiktam LR Seimo narių pasiūlymui, jog už pagalbinio apvaisinimo metu sukurtų, bet tam nepanaudotų žmogaus embrionų saugojimas būtų kompensuojamas Privalomo sveikatos draudimo fondo arba valstybės biudžeto lėšomis;
  2. Įgyvendinti pagalbinio apvaisinimo metu sukurtų, bet tam nepanaudotų žmogaus embrionų donorystės programą (Prenatalinio įvaikinimo programą);
  3. Įsteigti nevaisingumo statistikos registrą, kuriame būtų kaupiami duomenys apie vaiko negalinčias susilaukti poras (tai leistų valstybei turėti realią informaciją apie tai, kiek Lietuvoje yra nevaisingų porų, kiek iš jų galėtų susilaukti vaiko pagalbinio apvaisinimo būdu) ir jų nevaisingumo priežastis (tai leistų valstybei numatyti tinkamus ir tikslingus problemų sprendimo būdus).

Kadangi Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo projektu ketinama įteisinti vaisingumo išsaugojimo paslaugas, inter alia apimančias ir lytinių ląstelių paėmimą, konservavimą ir saugojimą (Projekto 2 straipsnis), NVO siūlo svarstyti galimybę dėl perteklinių embrionų kūrimo kylančias problemas spręsti ne žmogaus embrionų, bet moteriškų lytinių ląstelių (kiaušialąsčių) šaldymo būdu, kurių panaudojimas nesukuria etinių ir moralinių problemų.

Raštą palaiko:

Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė

Rengimo šeimai asociacijos pirmininkas Ramūnas Aušrotas

Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę asociacijos pirmininkė Eglė Markūnienė

Sąjungos „Vardan šeimos” pirmininkė Edita Morkūnienė

Asociacijos „Už gyvybę” pirmininkė Zita Povilonytė

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė Violeta Vasiliauskienė

Asociacija Lietuvos tėvų forumas pirmininkas Kęstutis Mikolajūnas

Ateitininkų federacijos Medicinos studentų Ateitininkų korporacija „Gaja“

Asociacijos „Šviesos kampelis“ direktorė Jolanta Lipkevičienė

Šiaulių apskrities cerebrinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė Edita Raubickaitė- Navickienė

© 2022, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.