img

Veiklos

Laisvos visuomenės institutas nuolat stebi Lietuvos bei užsienio šalių aktualijas, teisėkūros procesus, atlieka mokslinių duomenų, tarptautinės ir užsienio šalių situacijos analizę, Lietuvos politikų monitoringą, inicijuoja tyrimus, organizuoja mokymus, o kilus grėsmei bendrajam gėriui imasi konkrečių veiksmų – visuomenės bei politikų telkimo. Taip pat inicijuoja pilietines, teisines ir politines iniciatyvas, teikia argumentuotus pasiūlymus asmenims, atsakingiems už politikos formavimą šalyje, teikia ekspertinę ir visuomeninę paramą juos įgyvendinant.

 

Image

 

Laisvos visuomenės instituto nuomone, tiek piliečiai, tiek politikai aktyviai dalyvaudami valstybės valdyme turi rūpintis valstybės bendruoju gėriu, o ne tik privačiais ar suinteresuotų grupių interesais. Todėl ypač svarbu nuolat vykdyti situacijos stebėseną, atliekti jos analizę, rinkti svarius argumentus ir neužmiršti refleksijos.

 

Image