komanda

Komanda

Kristina Zamarytė - Sakavičienė

Valdybos narė

Kompetencijos sritys:
bioteisė,
bioetika,
farmacijos teisė.
Komanda

Audrius Globys

Valdybos pirmininkas

Kompetencijos sritys:
verslo vadyba,
religijotyra.
Komanda

dr. Vygantas Malinauskas

Valdybos narys

Kompetencijos sritys:
administracinė teisė,
teisės teorija,
politinė filosofija.
Komanda

Diana Karvelienė

Direktorė

Kompetencijos sritys:
marketingas,
komunikacija,
vadyba, verslo administravimas.