img

MISIJA IR VERTYBĖS

Laisvos visuomenės institutas (toliau – LVI) – pilietine iniciatyva 2013 m. įsteigta nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija. LVI aktyviai veikia kuriant ir saugant laisvą visuomenę Lietuvoje, puoselėjančią žmogaus klestėjimui būtinus gėrius, sudarančius bendrąjį gėrį.  

 

VIZIJA – Laisva visuomenė, kurioje saugomi ir puoselėjami kiekvieno žmogaus pilnaverčiam gyvenimui būtinos bendrojo gėrio vertybės.

 

MISIJA – informuojant ir telkiant visuomenę bei aktyviai reaguojant į teisėkūros iniciatyvas, puoselėti pamatinius bendrojo gėrio elementus.

 

VERTYBĖS:
  • Pagarba kiekvieno asmens prigimtinėms teisėms ir laisvėms
  • Protinga teisinė tvarka orientuota į bendrąjį gėrį
  • Visuomenė vertinanti savo narių indėlį į bendrąjį gėrį

 

Laisvos visuomenės pagrindas – sutarimas dėl kiekvieno asmens prigimtinių teisių ir laisvių. Laisvoje visuomenėje valstybė gerbia ir saugo kiekvieno asmens prigimtines teises bei laisves ir iš jų kylančias pirmines bendruomenes. Laisvoje visuomenėje kiekvienas asmuo yra laisvas apsispręsti dėl savo gyvenimo, tuo pačiu būdamas įsipareigojęs kurti bendrąjį gėrį, t. y. žmogaus prigimtinę vertę atitinkančias gyvenimo sąlygas.

Instituto veikla siekiame parodyti bei tinkamais argumentais pagrįsti, jog šios vertybės yra sveikõs ir gyvybingos visuomenės pagrindas, bei formuoti politinę valią jų teisiniam įtvirtinimui.