img

MISIJA IR VERTYBĖS

 Laisvos visuomenės institutas (toliau – LVI) – pilietine iniciatyva 2013 m. įsteigta nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija. LVI aktyviai veikia kuriant ir saugant laisvą visuomenę Lietuvoje, puoselėjančią žmogaus klestėjimui būtinus gėrius, sudarančius bendrąjį gėrį.  


LVI MISIJA – informuojant ir telkiant visuomenę, bei dalyvaujant teisėkūros procese, puoselėti pamatinius bendrojo gėrio elementus.  

 

LVI VERTYBĖS:

  • Laisvos visuomenės pagrindas – sutarimas dėl kiekvieno asmens prigimtinių teisių ir laisvių.
  • Laisvoje visuomenėje valstybė gerbia ir saugo kiekvieno asmens prigimtines teises bei laisves ir iš jų kylančias pirmines bendruomenes.
  • Laisvoje visuomenėje kiekvienas asmuo yra laisvas apsispręsti dėl savo gyvenimo, tuo pačiu būdamas įsipareigojęs kurti bendrąjį gėrį, t. y. žmogaus prigimtinę vertę atitinkančias gyvenimo sąlygas.


Instituto veikla siekiame parodyti bei tinkamais argumentais pagrįsti, jog šios vertybės yra sveikõs ir gyvybingos visuomenės pagrindas, bei formuoti politinę valią jų teisiniam įtvirtinimui.