img

Europos ombudsmenė remia šeimą palaikančių organizacijų laikyseną prieš Europos Komisiją

Europos ombudsmenė remia šeimą palaikančių organizacijų laikyseną prieš Europos Komisiją

Europos ombudsmenė Emily O’Reilly kreipėsi į Europos Komisiją (EK), ragindama persvarstyti Europos piliečių iniciatyvų reglamento taikymą ir interpretavimą. Laiške Jean-Claude’ui Junckeriui rašoma apie vykstančias viešąsias konsultacijas dėl Europos piliečių iniciatyvų ir pateikiama eilė rekomendacijų proceso tobulinimui.

Ombudsmenė mano, kad parašų rinkimas turėtų prasidėti tuomet, kai iniciatyvų organizatoriai yra tam pasiruošę, t.y. kai serfitikuojama pritarimo pareiškimų rinkimų programa arba kai ateina organizatorių pasirinkta data (per tam tikrą laikotarpį), tačiau ne tą dieną, kurią savarankiškai pasirenka Europos Komisija.

Būtent dėl šio aspekto kilo nesutarimai tarp EK ir Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti Mama, tėtis ir vaikai (toliau – MDK) organizatorių.

EK tvirtino, kad pritarimo parašai gali būti renkami lygiai vienerius metus nuo iniciatyvos įregistravimo dienos, nors yra akivaizdu, kad didelę dalį paruošiamųjų darbų galima atlikti tik po iniciatyvos užregistravimo, ir šie darbai atima daug laiko iš parašų rinkimo proceso (pavyzdžiui, pritarimo parašų rinkimo programos sertifikavimas gali užtrukti kelis mėnesius). EK tokiu pagrindu siekė sutrumpinti parašų rinkimo laikotarpį MDK iniciatyvai nuo 12 iki 8 mėnesių.

MDK organizatoriai, parašų rinkimą pradėję 2016 metų balandžio 4 d., jį tęsė po 2016 m. gruodžio 10 d., kai EK nuomone parašų rinkimas privalėjo baigtis, todėl institucija paskleidė klaidinančią informaciją, kad parašų rinkimo laikotarpis baigėsi, ir darė spaudimą ES šalims narėms nepatvirtinti parašų, surinktų tarp 2016 m. gruodžio ir 2017 m. balandžio mėn.

Iniciatorių nuomone, tokiu būdu Europos piliečių iniciatyva Mama, tėtis ir vaikai galimai buvo sabotuojama vienos svarbiausių ES institucijų, nors iniciatyvos mechanizmas yra kone vienintelė priemonė ES piliečiams dalyvauti ES teisės aktų leidybos procese. Yra nuomonių, kad EK apskritai nėra entuziastinga dėl piliečių dalyvavimo ES politikoje, tačiau MDK atveju galima įžvelgti ir ideologinį aukščiausių Sąjungos politikų nusistatymą prieš MDK tikslus.

Nepaisant iškilusių kliūčių, MDK organizatoriai sėkmingai surinko daugiau nei 1 mln. europiečių parašų ir todėl iniciatyva turėtų būti traktuojama kaip išpildžiusi keliamus kriterijus.

Dar gegužės mėnesį MDK organizatoriai oficialiu skundu kreipėsi į Europos ombudsmeno instituciją dėl netinkamo Europos Komisijos pareigų vykdymo. Nors ombudsmenės laiškas EK prezidentui parašytas kitame kontekste ir todėl formaliai jo negalima laikyti šio skundo tęsiniu, jis patvirtina MDK organizatorių laikyseną. Tai yra svarbi moralinė pergalė šeimą palaikančioms organizacijoms ES, kuri galbūt baigsis oficialia EK atsakomybe dėl klaidinančio elgesio administruojant MDK iniciatyvos parašus.

Nepaisant to, jeigu EK nepakeis savo laikysenos reglamento atžvilgiu, nors iniciatoriai įteikė virš 1 mln. parašų, dalis jų nebus patvirtinti ir likusių parašų gali neužtekti privalomam surinktų parašų kiekiui pasiekti.

Europos piliečių iniciatyva Mama, tėtis ir vaikai siekiama ES teisėje nustatyti, jog santuoka yra nuolatinė ir ištikima vyro ir moters sąjunga, o šeima – pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pagal šį apibrėžimą šeima taip pat būtų laikoma, pavyzdžiui, vieniša mama ar tėtis ir jų vaikai, tačiau šeima nebūtų laikoma vienalytė partnerystė.

Tam, kad EK iniciatyvą laikytų galiojančia, Lietuvoje turėjo būti surinkti bent 8 250 parašai. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, buvo surinkti beveik 39 tūkst. parašų. Apie MDK sėkmę Lietuvoje plačiau skaitykite čia.

šaltinis: agendaeurope.com

© 2017 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.