img

Peticija dėl partnerystės įteisinimo Lietuvoje

Įteisinus partnerystę tik tarp skirtingos lyties asmenų, šis įstatymas būtų apskųstas Europos žmogaus teisių teismui, kuris jau yra pareiškęs, jog esant partnerystės galimybei, ji turi būti užtikrinta tos pačios lyties poroms.

.

Peticija dėl partnerystės įteisinimo Lietuvoje

Šių metų pavasarį Seimą pasiekė du Civilinio kodekso (CK) pakeitimo projektai, siekiantys teisiškai reguliuoti partnerystę, t. y. gyvenimą kartu nesusituokus.  Grupė Seimo liberalų ir socialdemokratų inicijavo įstatymo projektą (Nr. XIIP-2849), vienareikšmiškai leidžiantį tos pačios lyties asmenų partnerystę. Seimą taip pat pasiekė „konservatyvesnis“ teisingumo ministro Juozo Bernatonio pateiktas projektas (Nr. 74-2262), kuriame apibrėžiama tik skirtingos lyties asmenų partnerystė.

Deja, ministro pasiūlymas yra apgaulingas.  Įteisinus partnerystę tik tarp skirtingos lyties asmenų, šis įstatymas būtų nedelsiant apskųstas Europos žmogaus teisių teismui (EŽTT), kuris ankstesnėse bylose jau yra pareiškęs, jog suteikus partnerystės galimybę skirtingos lyties žmonėms, tokios pat sąlygos privalo būti užtikrintos ir tos pačios lyties poroms.

Taigi priėmus vieną ar kitą partnerystės įstatymo versiją homoseksualų partnerystės de facto būtų prilygintos vyro ir moters santuoka grįstoms šeimoms. Prilyginus dviejų homoseksualių asmenų partnerystę santuokai Lietuva privalės suteikti partnerystę sudariusiems tos pačios lyties asmenims teisę įsivaikinti vaikus. Tokią išvadą leidžia daryti tiek EŽTT praktika, draudžianti diskriminuoti dėl lytinės orientacijos, tiek kitų šalių patirtis.

Panašių bandymų įteisinti partnerystę ir jos pasekmes būta ir anksčiau.  Tačiau šiuo metu dedamos itin didelės pastangos (viešieji ryšiai, užsienio šalių ambasados, gąsdinimas homofobija bei atsilikimu nuo civilizuotų valstybių), siekiant palaužti žmonių ir politikų pasipriešinimą.

Vis dėlto Seimas neprivalo priimti nei vieno iš teikiamų įstatymo projektų: daug parlamentarų supranta jų keliamą pavojų; deja, nemaža dalis politikų dar nėra pareiškę, kaip ketina balsuoti. Todėl Laisvos visuomenės institutas parengė peticiją, skirtą informuoti politikus ir paskatinti balsuoti prieš abi partnerystės įstatymo versijas. Surinkus reikšmingą parašų skaičių šis dokumentas bus perduotas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Premjerui, Teisingumo ministrui ir Seimo nariams.  Labai kviečiame Jus pasirašyti šią peticiją ir pranešti apie ją bendraminčiams.

Labai dėkojame už Jūsų aktyvumą ir bendradarbiavimą su LVI.  Mes Lietuvoje esame dauguma.  Nebūkime tyliąja dauguma, už kurią sprendimus priima rėksmingos mažumos.

LVI Komentaro redakcija

© 2015 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

One Response to Peticija dėl partnerystės įteisinimo Lietuvoje