img

Šalies ekonominė gerovė prasideda šeimoje?

Šalies ekonominė gerovė prasideda šeimoje?

Įvairiausių ideologinių įsitikinimų ekonomistai seniai neatsižvelgia į ryšį tarp šeimos struktūros ir valstybės makroekonominės gerovės.

Naujoje knygoje ekonomikos profesorius Josephas Price‘as ir sociologijos profesorius W. Bradfordas Wilcoxas rašo: „Iš dalies stabili santuoka yra reikšminga todėl, kad leidžia poroms priimti sprendimus ilgalaikėje perspektyvoje, kas maksimizuoja šeimos ekonominę gerovę. Stabilioje santuokoje esantys žmonės yra linkę investuoti į savo santuoką […]; jų namų ūkiai taip pat dažniau uždirba daugiau ir taupo labiau nei nesusituokę arba išsiskyrę tiriamieji.“

Autoriai teigia, kad „kuo daugiau vaikų gimsta ir auga stabiliose, dviejų tėvų šeimose, tuo didesnį ekonominį augimą patiria visuomenė“. Tikrindami savo teoriją mokslininkai naudojosi 1968–2014 metų laikotarpio santuokos statistika, istoriniais duomenimis apie vaikus ir BVP iš daugiau nei 90 valstybių.

Tyrėjai nustatė teigiamą ryšį tarp santuokos ir ekonomikos augimo. „Kiekvienąkart 13 procentinių punktų padidėjus susituokusių suaugusiųjų daliai, pastebėtas 8 procentų BVP padidėjimas vienam gyventojui […]. Panašiai, 13 procentinių punktų padidėjus su dviem tėvais augančių vaikų daliai, pastebėtas ryšys su 16 procentų padidėjusiu BVP vienam gyventojui […].“

Autoriai prieina išvados, kad tarp šeimos struktūros ir ekonominio augimo yra aiškus ryšys.

Tačiau kaip susituokusios, dviejų tėvų šeimos prisideda prie valstybės gerovės didinimo? Autoriai akcentuoja tris mechanizmus, kurie gali paaiškinti šeimos-gerovės ryšį ir rodo, kad dviejų tėvų šeimos: 1) skatina namų ūkių taupymą, 2) mažina nusikalstamumą, 3) gerina vaikų akademinę sėkmę visame pasaulyje.

Namų ūkių santaupos

Remiantis Pasaulio Banko, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei Demografinių ir sveikatos tyrimų duomenimis, autoriai analizavo namų ūkių santaupas 90-yje valstybių ir nustatė, kad tirtose šalyse dviejų tėvų šeimose augančių vaikų dalis yra susijusi su didesniu taupymo lygiu.  Tiesą sakant, taupymo lygis šalyse, kur yra daugiausiai dviejų tėvų šeimų, yra beveik dvigubai didesnis nei šalyse, kur yra mažiausiai dviejų tėvų šeimų.

Viešasis saugumas

Mokslininkai taip pat tyrė ryšį tarp dviejų tėvų šeimų ir nusikaltimų lygio šalyse. Išsiaiškinta, kad santuoka ir stabilios šeimos padeda mažinti nusikalstamumą dviem būdais: 1) atgraso vyrus nuo įsitraukimo į kriminalines veiklas bei 2) mažina riziką vaikams įsitraukti į nepilnamečių ir jaunų suaugusiųjų nusikalstamumą. Tyrėjai atkreipia dėmesį į JAV ir Kanados duomenis, kurie rodo ryšį tarp didesnio susituokusių porų bendruomenėje skaičiaus ir mažesnio nusikalstamumo.

Analizuojant kitus duomenis, 83 valstybėse (įskaitant valstybes Afrikoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Okeanijoje) nustatytas stiprus neigiamas ryšys tarp dviejų tėvų šeimose užaugusių vaikų dalies ir žmogžudysčių lygio. Trečdalyje šalių, kur mažiausiai vaikų gyvena su abiem tėvais, vidutinis žmogžudysčių lygis yra keturis kartus didesnis nei tame trečdalyje, kur su dviem tėvais gyvena daugiausiai vaikų.

Akademiniai pasiekimai

J. Price‘o ir W. Bradfordo Wilcoxo aiškinimu, „vaikai gali gauti naudos iš daugiau laiko, finansų ir stabilumo, kurie būdingesni dviejų tėvų šeimoms“, dėl ko gali pasiekti geresnių akademinių rezultatų, kurie prisidės prie jų ateities karjeros sėkmės. JAV atliktas plačios apimties tyrimas sieja vaikų akademinę sėkmę su sutuoktinių šeimomis. Pavyzdžiui, susituokusių tėvų šeimose augę vaikai dažniau nei vaikai iš vieno tėvo šeimų baigia vidurinę mokyklą, įgyja aukštąjį išsilavinimą ir suaugę randa darbą.

Apibendrinant, J. Price‘as ir W. Bradfordas Wilcoxas parodė, kad santuoka ir abiejų tėvų šeimos gali prisidėti prie pasaulinės ekonomikos augimo didindamos namų ūkių santaupas, mažindamos nusikalstamumą ir gerindamos vaikų akademinius pasiekimus. Autoriai pripažįsta, kad jų „rezultatai negali visiškai įrodyti, kad šeimos struktūra turi priežastinį poveikį ekonomikos augimui […] Tyrime dokumentuotos tendencijos rodo, kad stipresnės šeimos, didesnis namų ūkio taupymas, mažesnis nusikalstamumas ir didesnis ekonomikos augimas gali būti susiję vienas kitą papildančiais būdais.“

versta pagal The wealth of nations begins at home

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.