img

Atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2018

Atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2018

VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“ drauge su Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumu, Laisvos visuomenės institutu, jaunimo sambūriu „Pro Patria“, Nacionaliniu aktyvių  mamų sambūriu ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“.

Projekto ilgalaikis tikslas yra sutelkti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas į koaliciją, siekiant nuoseklaus, efektyvaus, ilgalaikio ir plataus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimo šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Per trumpą laikotarpį pilnai tokio tikslo pasiekti negalima, dėl to bus imamasi pradinių veiksmų šiam tikslui ateityje pasiekti.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

  1. Inicijuoti šeimos politikos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų telkimą į koaliciją.
  2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp šeimų interesams atstovaujančių NVO ir valstybės / savivaldos institucijų.
  3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikiančių NVO viešųjų paslaugų teikimą.

Projekto veiklos

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija suorganizuos renginį šeimoms atstovaujančioms ir su šeimomis dirbančioms organizacijoms. Renginio metu bus parengta ir pasirašyta deklaracija dėl šeimų organizacijų tolesnio bendradarbiavimo ir koalicijos sukūrimo strategijos.

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija sukurs įrankį (portalą-platformą), kuriame bus informacija apie projekto dalyvių ir partnerių veiklas, sudarytas šeimoms atstovaujančių organizacijų katalogas.

Laisvos visuomenės institutas, Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija ir Nacionalinis aktyvių mamų sambūris organizuos 4 mokymus organizacijų atstovams advokacijos ir lyderystės temomis.

„Šeimos institutas“, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija ir Lietuvos tėvų forumas pateiks pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su centrinės valdžios ir savivaldos institucijomis galimybių: Nacionalinės šeimos tarybos veiklos ir sudėties klausimais, savivaldybių šeimų tarybų steigimo ir veiklos klausimais, paauglių įdarbinimo klausimais, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai klausimais.

Jaunimo sambūris „Pro Patria“ bendradarbiaudamas su sociologijos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai sričių ekspertais atliks studiją SLURŠ programos įgyvendinimo klausimu. Remiantis šia studija bus pateiktos rekomendacijos dėl paskatų sistemos, padėsiančios nevyriausybinėms organizacijoms labiau įsitraukti į jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo veiklą. Lietuvos tėvų forumas parengs rekomendaciją dėl paskatų sistemos, padėsiančios gerinti paauglių užimtumo paslaugų kokybę.

Nacionalinis aktyvių mamų sambūris atliks studiją dirbančių šeimų atstovavimo, teisinės ir darbo aplinkos bei atstovavimo tobulinimo analizei ir išvadų parengimui.

Numatyta publikuoti 6 straipsnius nacionalinėse/regioninėse žiniasklaidos priemonėse: apie NVO ir institucijų bendradarbiavimo gaires dėl paauglių užimtumo atostogų metu, apie studiją „Nevyriausybinio sektoriaus vykdomų lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų galimybių tyrimas“, interviu su NVO ir institucijų atstovais gerosios darbo įvairiose tarybose ir komisijose praktikos tema, apie mokymus šeimų NVO atstovams „Tvarioji NVO lyderystė bendruomenėje“, apie praktinius dirbančių šeimų atstovų advokacijos mokymus „Dirbančio reikalavimai = šeimos poreikiai“ ir apie advokaciją šeimos politikos srityje.

Projektas vykdytas 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Projektas finansuotas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos 2018 metais konkursą (Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2018 m. spalio 1 d. Nr. NOBP1-139). Projektui skirta finansavimo suma – 55 312 Eur.

 

Ataskaita už 2018 metus

ASIS_pristatymas_SADM_20190131

© 2018 – 2021, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.