img

Pilietinė akcija: balsas už gyvybę

Mieli bičiuliai,

Pristatome Jums Laisvos visuomenės instituto organizuojamą pilietinę laiškų politikams rašymo akciją: Balsas už gyvybę, skirtą paraginti Lietuvos Respublikos Seimą priimti Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymą.  

Šis įstatymas ne tik suteiktų teisinę apsaugą negimusiems kūdikiams, bet ir numatytų įvairiapusę pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.

Artėjant įstatymo svarstymui Seimo pavasario sesijoje, „teisės“ į abortą šalininkai bombarduoja politikus laiškais, raginančiais balsuoti prieš vaiko gyvybės teisinę apsaugą.  Kaip savo straipsnyje parodo LVI bendradarbė, politologė Jolanta Vyšniauskaitė, oponentų argumentai yra silpni tiek logine, tiek ir faktine prasme.

Deja, netgi prasčiausi argumentai, dažnai kartojami, gali turėti poveikį politikų pasirinkimui.  Dėl to yra labai svarbu, kad Seimo pavasario sesijos metu gyvybės draugai užtvindytų politikų pašto dėžutes laiškais su tvirtais argumentais už vaikų gyvybės ir moterų poreikių apsaugą.  Taigi LVI kviečia visus skaitytojus ir bendraminčius jungtis į pilietinę akciją Balsas už gyvybę.  Konkrečiau, kviečiame Jus:

  • Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo narius, asmeniniu laišku arba naudojantis LVI kreipimosi į politiką forma ir paraginti juos balsuoti už Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Jūsų patogumui, LVI bendradarbiai parengė 14 laiško politikui pavyzdžių, kuriuos pateikiame žemiau.   Kiekvienas pavyzdys pristato skirtingą argumentą žmogaus gyvybės apsaugos naudai.  Rašydami asmeninį laišką arba pildydami LVI kreipimosi į politiką formą, galite pasinaudoti bet kuriuo iš jų arba pateikti savo argumentą negimusio vaiko gyvybės apsaugos naudai. Atkreipiame dėmesį, kad naudojantis kreipimosi į politiką forma, kiekvienas Seimo narys gaus Jūsų laišką su asmeniniu kreipiniu (pvz.: Gerb. p. A. Kubiliau, Gerb. p. L. Graužiniene ir pan.)  Dėl to, siekiant išvengti dubliavimosi, rašant kreipimąsį į politiką kviečiame nerašyti asmeninio kreipinio, o pradėti laišką kreipimosi tekstu.
  • Antras, ne mažiau svarbus kvietimas – persiųsti žinią apie Balso už gyvybę pilietinę akciją savo giminėms, draugams ir pažįstamiems.  Kad į mūsų nuomonę būtų įsiklausyta, nepakanka kelių dešimčių elektroninio pašto arba ranka rašytų laiškų.  Nedidelis laiškų kiekis gali nesunkiai „pasimesti“ tarp gausios politikų korespondencijos.  Jei norime prasmingai prisidėti prie negimusių kūdikių ir jų motinų apsaugos mūsų valstybėje, turime ne tik patys kreiptis į politikus, bet ir įtikinti tai padaryti bent po vieną mūsų aplinkoje gyvenantį žmogų.

Dėkojame Jums, kad esate gyvybės draugai ir aktyvūs, sąmoningi piliečiai!

LVI komanda

 

LAIŠKŲ SEIMO NARIAMS DĖL GYVYBĖS PRENATALINĖJE FAZĖJE APSAUGOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIP-337 PAVYZDŽIAI

ARGUMENTAI UŽ VAIKO GYVYBĘ ARGUMENTAI UŽ NĖŠČIŲJŲ APSAUGĄ
Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio vaiko gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Moksliniai tyrimai neginčijamai įrodė, kad genetiškai unikalus žmogus prasideda nuo apvaisinimo akimirkos. Abortų šalininkai sako, kad biologinis buvimas žmogumi savaime negarantuoja žmogaus teisių, taigi ir teisės gyventi. Manau, kad tai absurdas – negimusio kūdikio teisinis statusas turėtų būti nustatomas remiantis objektyviu kriterijumi, o ne laikmečio madomis.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ  Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,

 

Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Dauguma abortus patiriančių moterų neturi jokios teisės rinktis. Abortus prieš jų valią daryti verčia vyrai, giminės ir mūsų neva pažangi visuomenė. Pagalbos krizinį nėštumą patiriančioms moterims teisinis reglamentavimas apsaugotų nėščias moteris nuo šio teroro.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,

 

Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Kiekvienas embriologijos vadovėlis liudija, kad žmogus atsiranda apvaisinimo akimirką (o ne tada, kai taip nusprendžia politikai). Todėl neteisinga atimti vieno žmogaus teisę į gyvybę dėl kito žmogaus patogumo.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,

 

Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Visuomenė, kuri iš tiesų gerbia moteris, apsaugo jas nuo priverstinių abortų.  Septynios iš dešimties Lietuvos moterų teigia, kad nebūtų dariusios aborto, jei jų to daryti neverstų vyrai, giminės ir pati visuomenė.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ  Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,

 

Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Net abortų šalininkai pripažįsta faktą, kad embrionas nėra moters kūno auglys, bet genetiškai unikalus žmogus ankstyvojoje gyvenimo stadijoje.  Jeigu teisės aktais draudžiama nužudyti ligonį, kuris laikinai negali išgyventi savarankiškai, turi būti neleidžiama žudyti ir negimusio kūdikio, kuris taip pat tik laikinai negali savarankiškai išgyventi.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ  Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,

 

Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Kaimyninės Lenkijos pavyzdys puikiai parodo abortų ribojimo naudą. Pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos duomenis, Lenkijoje priėmus gyvybę saugančius įstatymus, abortų sumažėjo nuo 199,33 (1985 m.) iki 1,56 (2010 m.) atvejų tūkstančiui gimusių vaikų. Tuo metu nepastebėta masinio lenkių „abortų turizmo“ į kaimynines valstybes, ar padažnėjusių mirčių nuo nelegalaus aborto.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ  Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,
Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Žmogaus prigimtinę vertę apibrėžia priklausomybė homo sapiens rūšiai, o ne jo išsivystymo stadija.   Daugiau teisės gyventi žmogus neįgyja dėl to, kad jo kūnas užaugęs, ar dėl to, kad yra vyresnis, priešingu atveju, vaikai ir paaugliai turi mažesnę teisę gyventi, nei suaugusieji.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ  Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,

 

Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Lenkijos, Airijos ir Maltos patirtis paneigia teiginius, kad abortų ribojimas daro žalą moterims.  Šiose šalyse abortų atliekama itin mažai, o moterims užtikrinamas orus, saugus ir sveikas gyvenimas.  Žiniasklaidoje nuskambėjęs Savitos H. atvejis Airijoje tik parodo aborto proponentų nesąžiningumą: jie nutyli policijos ir ekspertų tyrimą, atskleidusį, kad ši mergina mirė ne dėl to, kad negalėjo pasidaryti aborto, o dėl bendro ligoninės darbuotojų aplaidumo.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ  Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,

 

Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Negalima teigti, kad abortas apsaugo vaiką nuo smurto asocialioje šeimoje, kadangi pats abortas yra smurtas vaiko, o ir pačios moters atžvilgiu. Nemylimų vaikų problema turi skatinti labiau mylėti vaikus, o ne juos žudyti.  Žiauriausias veiksmas nemylimų vaikų atžvilgiu yra jų žudymas.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ  Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,

 

Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Dauguma abortą padariusių moterų neinformuojamos apieaborto pasekmes ir yra visai nepasiruošusios psichologiniams jo padariniams.  Dėl to daug abortą padariusių moterų patiria potrauminio streso sindromą, kuris yra pripažinta psichologinė diagnozė.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,

 

Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Nei vienas tarptautinės teisės dokumentas nekalba apie „teisę į abortą“.  Tuo metu Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija aiškiai sako, kad valstybių vykdoma politika privalo teikti prioritetą vaiko interesams (3 skyrius).  Nejaugi negimusių vaikų žudymas geriausiai atitinka vaiko interesus?Labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų, Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Abortus atliekantys medikai dažnai nesuteikia moterims informacijos apie jų negimusių kūdikių raidą ir perspektyvas, taip pat nesistengia pasiūlyti alternatyvų moterims, neapsisprendusioms ar daryti abortą. Privaloma užtikrinti, kad moterys būtų supažindintos su šia informacija prieš priimdamos sprendimą.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,
Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Mokslas neginčijamai įrodė, kad moters apvaisinimo momentu atsiranda genetiškai unikali žmogaus gyvybė.  Vis dėlto abortų entuziastai bando teigti, kad buvimas unikaliu žmogumi savaime negarantuoja žmogaus teisių. Toks mąstymas yra pavojingas, nes žmogui suteikia teises priklausomai nuo politinių aplinkybių: vienur galima nėštumą nutraukti iki 12 savaitės, kitur iki pat gimimo; yra intelektualų, siūlančių leisti žudyti ką tik gimusius nesveikus kūdikius; praeityje buvo masiškai žudomos žydų tautybės „žmogiškos būtybės“ ir pan.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų, Kviečiu Jus balsuoti UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337. Šis įstatymas numato negimusio žmogaus gyvybės apsaugą bei pagalbą krizinį nėštumą patiriančioms moterims.Abortas yra tokia siaubinga procedūra, kad daugelis žiniasklaidos priemonių vengia jį aprašyti ar iliustruoti.  Todėl daugelio žmonių pritarimas abortams kyla iš neišprusimo ir nežinojimo kas tai per procedūra ir kas jos metu iš tikrųjų vyksta. Įstatymai privalo vesti žmones prie geresnių nei abortas alternatyvų.Dėl to labai tikiuosi, kad Jūs balsuosite UŽ Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą Nr. XIIP-337.Nuoširdžiai Jūsų,

 

© 2014 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.