img
2023-09-07 Konferencijos Šiluvoje užfiksuotos akimirkos

2023-09-07 Konferencijos Šiluvoje užfiksuotos akimirkos

Rugsėjo 7 d., simboliškai sutampant su Šv. Jono Pauliaus II apsilankymo Šiluvoje 30-mečio metinėmis, įvyko mokslinė konferencija „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“.

 

Nuoširdų A Č I Ū tariame:

LVI tyrimas: kandidatų į merus požiūris gyvybės apsaugos, šeimos, narkotikų bei alkoholio klausimais (atnaujinta)

LVI tyrimas: kandidatų į merus požiūris gyvybės apsaugos, šeimos, narkotikų bei alkoholio klausimais (atnaujinta)

 

Artėjant savivaldos rinkimams, Laisvos visuomenės institutas (LVI) analizavo juose dalyvaujančių partijų ir visuomeninių komitetų kandidatų į merus nuostatas žmogaus gyvybės apsaugos, šeimos ir tėvų teisių, smurto prevencijos bei narkotikų ir alkoholio kontrolės srityse. Į merus kandidatuojančių LR Seimo narių Tęskite skaitymą

Kandidatų į merus sąrašas pagal jų partinę priklausomybę, 2023 m.

Kandidatų į merus sąrašas pagal jų partinę priklausomybę, 2023 m.

 

Artėjant 2023m. savivaldos rinkimams, Laisvos visuomenės institutas (LVI) analizavo juose dalyvaujančių partijų ir visuomeninių komitetų kandidatų į merus nuostatas žmogaus gyvybės apsaugos, šeimos ir tėvų teisių, smurto prevencijos bei narkotikų ir alkoholio kontrolės srityse. Į merus kandidatuojančių LR Seimo Tęskite skaitymą

Įstatymai, įtvirtinantys arba varžantys visuomenės laisvę puoselėti šeimos, gyvybės, sąžinės laisvės vertybes

Įstatymai, įtvirtinantys arba varžantys visuomenės laisvę puoselėti šeimos, gyvybės, sąžinės laisvės vertybes

 

Laisvos visuomenės institutas (toliau – LVI) nuolat stebi, analizuoja, vertina įvairias teisėkūros inciatyvas, susijusias su žmogaus gyvybės apsauga, santuoka ir/ ar giminystės ryšiais grindžiama prigimtine šeima, tėvų teise auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, sąžinės, religijos ir žodžio laisve Tęskite skaitymą

Konferencija. Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje

Konferencija. Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje

Gyvename nerimo kupinu laikmečiu, kai žmogaus gyvybei tiesiogiai grasina Europoje kilęs karas, kai demografiniai rodikliai nebeužtikrina kartų kaitos, o teisėkūroje diegiami įstatymai, prieštaraujantys mokslo įrodymams apie žmogaus gyvybės pradžią, raidą, žmogaus gyvensenos svarbą jo sveikatai. Atliepiant žmonijai šiuo Tęskite skaitymą

LVI | 2016