img

EŽTT: leidimas tuoktis tik heteroseksualioms poroms nėra diskriminacija

EŽTT: leidimas tuoktis tik heteroseksualioms poroms nėra diskriminacija

Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) sprendimas byloje Ratzenböck ir Seydl prieš Austriją jau yra galutinis. Juo teismas nusprendė, kad diskriminacija nėra laikomi tie atvejai, kai valstybė homoseksualiems asmenims leidžia sudaryti partnerystes, o heteroseksualioms poroms – susituokti. Taip EŽTT priėmė nepalankų sprendimą vienai Austrijos heteroseksualiai porai, kuri norėjo civiline tvarka sudaryti partnerystę.

Pastarajai porai partnerystės institutas atrodė priimtinesnis, kadangi jis numato mažesnį abipusio įsipareigojimo lygį (kalbant apie seksualinę ištikimybę, paprastesnes skyrybų sąlygas), šiuo metu Austrijoje nustatytą homoseksualų santykiams reguliuoti.

EŽTT sprendimas Austrijai gali atrodyti nebe aktualus, turint omenyje tai, kad praėjus keletui savaičių po jo paskelbimo Austrijos Konstitucinis Teismas priėmė kontroversišką sprendimą, kuriuo inter alia pažymėjo, kad civilinės partnerystės nuo 2019 m. turėtų būti leidžiamos ir skirtingų lyčių poroms. Šitaip Konstitucinis Teismas suteikė teisę ieškovams Ratzenbockui ir Seydl pasinaudoti šia lengvo režimo santuoka, kurios jie ir norėjo.

Vis dėlto EŽTT sprendimas yra labai svarbus dėl savo reikšmės santuokos institutui: jei civilinė partnerystė gali būti rezervuojama tik homoseksualioms poroms, logiška manyti, jog santuoka gali būti skirta tik vyro ir moters poroms, kaip visada ir visur buvo iki 2001 metų. Tais metais Nyderlandai tapo pirmąja šalimi pasaulyje, atmetusia tai, kas iki tol buvo visuotinis moralinis konsensusas.

Per paskutinius metus EŽTT išvystė kitokią doktriną (nepagrįstą Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija, kuri turėtų apibrėžti jo doktrinos ribas), kurią šiandien galima apibendrinti taip:

  • Tos pačios lyties asmenys turi teisę į tam tikra forma sudarytą teisinį jų santykių pripažinimą.
  • Vis dėlto tai nebūtinai reiškia, kad jiems turi būti atviras santuokos institutas ar kad jų santykiai turi turėti tokius pačius teisinius padarinius kaip santuoka.
  • Pagal minėtą konvenciją visiškai priimtina pripažinti ir saugoti ypatingą santuokos statusą, laikant ją vyro ir moters sąjunga, atvira prokreacijai ir prisidedančia prie viešojo gėrio. Šiuo EŽTT sprendimu atmetami tvirtinimai, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje slypi ir laukia, kol bus atrasta, vadinamoji teisė į homoseksualų santuoką.
pagal: agendaeurope.com

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.