img

Homoseksualų santuoka nėra pilietinė teisė (I dalis)

Homoseksualų santuoka nėra pilietinė teisė (I dalis)

Debatai dėl tos pačios lyties porų santuokų šioje šalyje nebuvo išspręsti. Vietoje to, kovingi homoseksualumo aktyvistai paprasčiausiai pareiškė, kad debatai baigti, ir bando nutraukti pokalbį. Jie bando priversti opoziciją nutilti stumdami idėją, kad homoseksualų santuoka yra „pilietinė teisė“.  Tai – akivaizdžiai klaidinga, bet, deja, buvo pakartota tiek kartų, kad neišprusę amerikiečiai ima priimti tai kaip duotybę. Žinoma, pripažinus homoseksualų santuoką „pilietine teise“, neigiantį jos teisėtumą patalpintų į tą pačią kategoriją, kurioje yra rasistai, neigę juodaodžių balsavimo teisę. Kaip matome, siekdami užtildyti oponentus, vienos lyties santuokų šalininkai naudoja palyginimą su Jimo Crowo įstatymais, draudusiais rasių maišymąsi. Šiame straipsnyje panagrinėsime, kodėl homoseksualų santuoka nėra „pilietinė teisė“ […].

Pirmiausiai turime persvarsyti teisės sąvoką ir iš kur teisės kyla. Girdime apie įvairiausias teises: „žmogaus teises“, „pilietines teises“, „Pirmosios pataisos teises“, „pakrančių teises“, „nuosavybės teisę“ ir t. t. „Žmogaus teisė“ yra teisė, kuria turime tiesiog todėl, kad esame žmonės, pavyzdžiui, teisė į gyvybę. „Pirmosios pataisos teisė“ yra teisė, kylanti iš JAV Konstitucijos Pirmosios pataisos. „Pakrančių teisė“ yra teisė naudotis vandeniu, kuris priklauso gyvenant upės ar ežero pakrantėje. „Nuosavybės teisė“ yra teisė naudotis ir pelnytis, kuri kyla iš teisinio tam tikrų gėrybių turėjimo.

Atsižvelgiant į visa tai, „pilietinė teisė“ yra teisė, kylanti iš priklausymo politinei bendrijai arba, paprasčiau tariant, iš valstybės pilietybės turėjimo […].

Taigi kyla klausimas: ar homoseksualų santuoka yra tai, kam teisę įgyji paprasčiausiai dėl to, kad turi pilietybę?

Čia glūdi argumentų esmė, nes pilietinė teisė garantuoja tik konkrečios teisės faktą, tačiau ne naudojimosi šia teise turinį. Pavyzdžiui, civilinė teisė užtikrina sutarčių sudarymo ir vykdymo teisę, bet nieko nesako apie tokių sutarčių turinį. Teisė saugo teisę į privačią nuosavybę, bet nieko nesako apie konkrečius asmeniui priklausančius objektus. Ji gina darbdavių teisę sudaryti darbo sutartis su darbuotojais ir žmonių teisę laisvai ieškoti darbo, bet mažai ką kalba apie tai, kokius darbus žmonės gali dirbti ar kokius konkrečius susitarimus gali sudaryti. Teisė sudaryti sutartį, teisė įsitraukti į darbą ir teisė apsaugoti privačia nuosavybę visos yra pilietinės teisės, tačiau jų detalės arba turinys patenka į įvairių kitų teisės aktų sritis – verslo teisę, darbo teisę, nuosavybės teisę ir t. t. Taigi, kol žmogus gali pagrįstai teigti, kad teisės ieškoti darbo yra jo pilietinių teisių pažeidimas, jis negali teigti, kad jo darbdavio nesugebėjimas, tarkim, suteikti jam tinkamas apsaugos priemones darbui yra pilietinių teisių pažeidimas. Pilietinės teisės garantuoja galėjimo ieškoti darbo faktą, o jo įdarbinimo detales ar turinį reguliuoja darbo teisė. Taigi, darbo vietos saugumo klausimams spręsti tinkamas kanalas yra apeliavimas ne į pilietines teises, bet į darbo teisę.

Taikant tai santuokai, asmens teisė sudaryti santuoką visuomet pripažinta pilietine teise, bet turinys ar detalės, su kuo ir kokioms sąlygoms esant asmuo gali tuoktis, visuomet traktuotos valstijos santuokos teisės subjektu. Pilietinės teisės pažeidimas būtų kam nors sakyti „negali sudaryti santuokos“, tačiau teigti, kad valstybė turi teisę ir viešąjį interesą reguliuoti kam ir kokiomis sąlygomis galima sudaryti santuoką, nėra pilietinių teisių neigimas. Tai patenka santuokos teisės sričiai […].

Taigi, visi asmenys išlaiko teisę sudaryti santuoką – tai yra faktas. Homoseksualūs asmenys visuomet turėjo teisę sudaryti santuoką – jie paprasčiausiai turi susituokti su priešingos lyties asmeniu.

Homoseksualių santuokų šalininkai griežtai prieštaraus tokiam samprotavimui, nes teigs, kad jiems nesuteikiama teisė susituokti, su tuo, su kuo jie pasirenka. Tiesą sakant, šis argumentas parodo, kad homoseksualų santuoka nėra pilietinė teisė, nes atskleidžia, jog klausimas yra ne apie santuokos sudarymą, bet turinį, kuris apibrėžia sutuoktinio būseną, ne apie tai, ar homoseksualai gali tuoktis, bet apie tai, ar žmonės laisvi santuoką apibrėžti taip, kaip nori. Todėl tos pačios lyties santuokos oponentai visada tvirtina, kad tai yra formalaus santuokos apibrėžimo, o ne pilietinių teisių pažeidimo klausimas.

Laukite tęsinio.

versta pagal Homosexual Marriage is not a Civil Right

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

1. PERIODINĖ PARAMA KAS MĖNESĮ


 

Teikti kas mėnesinę paramą galite per savo

elektroninės bankininkystės sistemą -

sudarę periodinio mokėjimo sutartį.

 

 2. VIENKARTINĖ PARAMA

 

Įprasta vienkartinė parama bankiniu pavedimu

VšĮ Laisvos visuomenės institutas

K. Paco g. 4, Vilnius

J.a.kodas: 303081003

Sąskaitos nr.: LT417300010135577285

Bankas: Swedbank, AB, 73000, HABALT2

Paysera sąskaita:

EVP8310002518134 (LT283500010002518134)

3. 1.2 % NUO GPMKad ir kokiu būdu nuspręstumėte paremti LVI, džiaugtumėmės turėdami Jūsų kontaktus, kad galėtume Jums padėkoti, pakviesti į rėmėjams skirtus renginius. Laikydamiesi duomenų apsaugos reikalavimų, mes įsipareigojame niekam jų neatskleisti ir naudoti tik nurodytu pagrindu. Praneškite apie savo paramą el. paštu info(eta)laisvavisuomene.lt.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už išreikštą pasitikėjimą ir paramą.