img

LVI tyrimas: TS-LKD partijos 2020-2024 m. Seimo narių ir 2023 m. kandidatų į merus nuostatos

LVI tyrimas: TS-LKD partijos 2020-2024 m. Seimo narių ir 2023 m. kandidatų į merus nuostatos

TS-LKD partijai priklausančių 2020–2024 m. Seimo narių ir kai kurių 2023 m. savivaldybių merų rinkimuose dalyvavusių jos narių nuostatos prigimtinės šeimos, žmogaus gyvybės ir orumo, tėvų teisės ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus klausimais

 

Laisvos visuomenės institutas nuolatos stebi politikų, taip pat ir Lietuvos Seimo narių, nuostatas remiant prigimtinės šeimos institutą, saugant žmogaus gyvybę ir orumą, gerbiant tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus. Artėjant 2024 metų Seimo rinkimams, LVI parengė TS-LKD priklausančių Seimo narių balsavimų ir 2023 metais į merus kandidatavusių šios partijos narių apklausos apžvalgą, iš kurios galima spręsti apie jų nuostatas minėtais klausimais.

 

Pateikiama apžvalga sudaryta įvertinus 8 balsavimus dėl tokių LR Seime svarstytų projektų:

  1. Civilinio kodekso papildymas Asmens teise į artimą ryšį – Įstatymo projektas dėl Civilinio kodekso papildymo 2.23(1) straipsniu (Nr. XIVP-1717).
  2. Dėl ideologinės sąvokos „smurtas lyties pagrindu“ išbraukimo iš apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo projekto. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (patikslintas) (Nr. XIVP-1056(3)); [svarstymas]; dėl 1 straipsnio 2 dalies V. Aleknaitės-Abramikienės ir A. Ažubalio pataisos); [priėmimas].
  3. Lytiškumo ugdymo integravimas į dorinio ugdymo t.y. tikybos ir etikos programas. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3102); [pateikimas].
  4. Civilinės sąjungos projekto išbraukimas iš 2023 m. pavasario Seimo darbų programos. Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo projektas + programa (Nr. XIVP-1372(3)) [Svarstymas] dėl Seimo narės A. Širinskienės pasiūlymo, 2024-03-14.
  5. Tėvų teisių užtikrinimas švietimo sistemoje. „Dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje“ projektas (Nr. XIVP-774) [Priėmimas] už pasiūlymą priimti šią rezoliuciją be pataisų.
  6. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo Nr. IX-1067 4 str. pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3270) [Pateikimas]. Šiuo įstatymo pakeitimo projektu buvo siūloma išbraukti įstatymo nuostatą: „niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata“.
  7. Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimas ir papildymas. Pirmą kartą LR įstatymu įteisintas negimusios žmogaus gyvybės naikinimas. Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-879).
  8. Civilinės sąjungos įstatymo projektas. Civilinės sąjungos įstatymo projektas (Nr. XIVP-1694(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo, 2023-05-23.

 

Pagal šiais įstatymais siūlomas nuostatas buvo suformuluoti klausimai, į kuriuos  atsakė ir kai kurie TS-LKD kandidatai 2023 metais vykusiuose savivaldybių merų rinkimuose.

 

Jei Seimo nario balsavimas „už“, kai tai reiškia pritarimą, ar buvusių kandidatų į merus atsakymai apklausoje be išlygų palaiko prigimtinę šeimą, saugo žmogaus gyvybę ir orumą bei gerbia tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus, buvo skiriamas 1 vertinimo balas.

Susilaikymas balsavime dėl prigimtinei šeimai, žmogaus gyvybės ir orumo apsaugai bei pagarbai tėvų teisei ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus nepalankaus projekto buvo vertinamas 0,5 balo.

Taigi, didesnis skaičius prie asmens pavardės (nuo 0 iki 8) reiškia stipresnę jo nuostatą gerbti žmogaus gyvybę ir orumą, prigimtinę šeimą bei neriboti tėvų teisių ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus.

 

Laisvos visuomenės institutas tikisi, kad sudaryta apžvalga padės rinkėjams geriau pažinti šiai partijai atstovaujančių politikų pažiūras bei atskirti deklaruojamus siekius nuo realių darbų LR Seimo salėje.

 

 

© 2024, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.