img

Naujas Bulgarijos įstatymas kelia pavojų tėvų teisėms

Naujas Bulgarijos įstatymas kelia pavojų tėvų teisėms
Santrauka

– „ADF International“ organizacija dalyvauja naujo šeimos įstatymo konstitucinėje peržiūroje

– Tarptautinę šeimos dieną ekspertai įspėja nesumenkinti tėvų vaidmens

Sofija (2020-05-15) Šiandien, tarptautinę šeimos dieną, „ADF International“ organizacija kaip teismo konsultantai pateikė raštą, kuriame pabrėžiama tarptautinėje teisėje egzistuojanti tėvų teisių apsauga. Šiuo metu Bulgarijos Konstituciniame Teisme peržiūrimas naujasis Socialinių paslaugų įstatymas ir šis raštas bus vienas iš bylos dokumentų. Naujajame įstatyme yra nuostatų, kurios gali sumenkinti tėvų vaidmenį ir leisti valstybei nepagrįstai ir pernelyg daug kištis į šeimos gyvenimą. Kai kurios šių nuostatų primena Norvegijoje veikiančius įstatymus, sulaukusius daug kritikos dėl tėvų teisių ribojimo. Dėl Norvegijos veiksmų buvo iškelta ne viena byla Europos Žmogaus Teisių Teisme.

„Vaikai nusipelno savo tėvų rūpesčio ir globos. Tarptautinėje teisėje aiškiai sakoma, kad tėvų pareiga yra auginti vaikus. Valstybė neturėtų kištis į šiuos santykius, nebent yra aiškių įrodymų, kad kyla realus pavojus ar padaryta rimta žala. Bulgarija turi užtikrinti, kad bet koks naujas įstatymas gerbtų tėvų teises“, sakė „ADF International“ teisininkė ir viena iš dokumento rengėjų Lidia Rieder.

Tėvų teisės Europoje

Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnis įtvirtina teisę į privatų ir šeimos gyvenimą. Kartu su 1 protokolo 2 straipsniu jis gina tėvų teisę rūpintis savo vaikų auklėjimu. Tais retais atvejais, kai valdžios atstovai turi pagrindą įsikišti, tai turėtų būti daroma su tikslu galiausiai šeimą suvienyti.

Daugeliu atžvilgiu naujasis Bulgarijos įstatymas pamėgdžioja „norvegiškąjį modelį“, kuris yra plačiai kritikuojamas ir dėl kurio Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja vykdė tyrimą. Šį tyrimą paskatino Bodnariu šeimos byla; 2018 metais pateikta ataskaita apie Norvegijos vaiko gerovės agentūros Barnevernet veiklą sukėlė didelį susirūpinimą. Pavyzdžiui, buvo užfiksuotas didelis skaičius „skubių“ agentūros įsikišimų. Ypač neramina šiuos įsikišimus pagrindžiantys argumentai bei ypač trumpas leidžiamo šeimos lankymo laikas.

„Vaikai gimsta tėvams, o ne valstybei. Paimti vaiką iš šeimos visada turėtų būti paskutinė priemonė. Net jei tai tikrai būtina, šeimos suvienijimas turėtų likti pagrindiniu tikslu. Tyrimas Norvegijoje parodė, kad vaikų apsaugos agentūros gali sukelti ilgalaikę žalą šeimoms ir paminti prigimtinė tėvų teisę auginti savo vaikus. Bulgarija turėtų būti atsargi, kad nenueitų panašia linkme,“ sakė „ADF International“ direktoriaus pavaduotojas Robert Clarke.

Šaltinis: Bulgaria: New law poses threat to parental rights

© 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.