img

Psichiatrijos ekspertas: „Moksliškai nėra tokio dalyko kaip translytiškumas“

Psichiatrijos ekspertas: „Moksliškai nėra tokio dalyko kaip translytiškumas“

 

Thaddeus Baklinski

 

Šią vasarą Kanados Senatas pritarė įstatymo projektui, draudžiančiam translyčių diskriminaciją. Kritikai projektą ir jo pirmtakus pravardžiuoja tualetų įstatymo projektu, kadangi jis translyčiams leis lankytis kitos lyties rūbinėse ir tualetuose. Beveik analogiški projektai teikti ir anksčiau, tačiau jiems nebuvo pritarta. Dalinamės vieno iš tokių projektų kontekste išsakytu psichiatro komentaru apie translytiškumą.

Psichiatras Dr. Josephas Bergeris paviešino pareiškimą, kuriame teigia, kad žvelgiant iš mokslinės ir medicininės perspektyvos, nėra tokio dalyko kaip translytis asmuo, o įstatymo projekte naudojami lytinė tapatybė (angl. gender identity) ir lyties raiška (angl. gender expression) yra daugiau į emocijas nutaikyti išsireiškimai nei mokslinės sąvokos.

Psichinių ligų srities ekspertas dr. J. Bergeris teigia, kad žmonės, kurie save laiko translyčiais, turi psichinių sutrikimų arba paprasčiausiai yra nelaimingi. Todėl hormonų terapija ir lyties keitimo operacijos negali jiems padėti. „Leiskite man nušviesti, kas iš tikrųjų yra translytiškumas, remiantis ne politinių lobistų suformuotomis idėjomis, bet moksliniais faktais. Translyčiai yra asmenys, kurie teigia, jog yra ar nori būti priešingos lyties nei yra gimę. Pasakymai, kad asmuo jaučiasi lyg moteris, įkalinta vyro kūne, arba atvirkščiai, signalizuoja, kad asmuo turi psichologinių problemų. Todėl nemanau, kad lyties keitimo operacija gali šiems žmonėms padėti“, – kalbėjo dr. J. Bergeris.

Psichiatras aiškino, kad lyties keitimo operacija negali pakeisti žmogaus chromosominės sandaros, todėl nepaisant vizualių pokyčių, vyras netaps moterimi, nepradės išgyventi menstruacijų, ovuliacijų ir negalės gimdyti vaikų. Lygiai taip pat moters organizmas po lyties keitimo operacijos negebės gaminti spermos, apvaisinti kiaušinėlio ir pradėti gyvybės.

Dr. J. Bergeris teigia, kad specialių teisių lytinį sutrikimą turintiems žmonėms reikalaujančių aktyvistų argumentai yra subjektyvūs, apeliuoja į emocijas ir neturi jokio mokslinio pagrindo. „Vadinamas sumišimas dėl lyties paauglio ar suaugusiojo gyvenime yra psichologinė problema. Būdamas psichiatru nematau, kaip politiniai sprendimai suteikti šiems žmonėms daugiau teisių ir privilegijų, taip išskiriant juos iš visuomenės, išspręs jų problemas“, – teigė Dr. J. Bergeris .

Dr. Josephas Bergeris yra sertifikuotas  Karališkojo Kanados gydytojų ir chirurgų koledžo bei Amerikos psichiatrijos ir neurologijos kolegijos specialistas psichiatrijos srityje. Bergeris gali pasigirti 25 metų darbo patirtimi Amerikos psichiatrijos ir neurologijos kolegijoje, docento pareigomis Toronto universitete ir kitomis pareigomis. Todėl abejoti mokslininko išvadomis ir patikimumu nėra pagrindo.

Tualetų įstatymo projektas C-279, kurio kontekste translytiškumą komentavo dr. J. Bergeris, numatė apsaugą translyčiams asmenims nuo neigiamos informacijos viešumoje, propagandos ir kitokios formos diskriminacijų. Pačio įstatymo projekto svarstymas Senate buvo kontroversiškas, kadangi projektą svarstanti komisija pasikvietė tik projekto šalininkus. Tuomet kaip projektui oponuojanti pusė į svarstymą įsitraukė Kanados moterų organizacija REAL women, kovojanti už sąžinės, religijos ir tradicinės šeimos laisves ir teises.

Svarstymo eigoje REAL women pristatė 12 puslapių apžvalgą, kuria atskleidė, kad projekte minimi išsireiškimai lytinė tapatybė ir lyties išraiška yra pernelyg platūs. Todėl įstatymas galėtų būti naudojamas pedofilijos bei kitų seksualinių iškrypimų apsaugai. Taip pat pateikti statistiniai duomenys, parodantys didesnį translyčių žmonių mirtingumo rodiklį.

Jie sutapo su hormonų terapijos ir lyties keitimo operacijų pionieriaus Dr. Paulo McHugho išvadomis. Johnso Hopkinso universiteto profesorius teigia, kad nutraukė hormonų terapijos ir lyties keitimo operacijų procedūras, nes suprato, kad pastarosios nedaro didelės įtakos jo pacientų savijautai ar pasitenkinimui. Dr. P. McHugh rašė: „Hopkinso universitetas savotiškai bendradarbiauja su psichiniais sutrikimais, tenkindamas pacientų užgaidas atlikti lyties keitimo operacijas. Mes, psichiatrai, turime pasistengti ir padėti mūsų pacientams jaustis geriau pasirūpinant jų emocine ir protine būkle. Įsikišdami į paciento kūną ne padedame, bet bendradarbiaujame su jį kamuojančiomis psichinėmis problemomis“.

Atsakingo komiteto atstovai ilgą laiką negalėjo tarpusavyje susitarti, ką tiksliai apibrėžia lytinės tapatybės ir lyties raiškos apibrėžimai, todėl 2015 m. galų gale C-279 projektas buvo atmestas.

Vis dėlto vėliau pateiktas ir šių metų vasarą Senato pritarimo sulaukė praktiškai analogiškas įstatymo projektas. Šio projekto priėmimą labai aktyviai skatino Kanados premjeras Justinas Trudeau, kurio tėvas Pierre Trudeau, būdamas Teisingumo ministru, pateikė teisės aktus, galiausiai lėmusius homoseksualumą dekriminalizavimą Kanadoje.

šaltinis: lifesitenews.com
 

© 2017 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.