img

V. Savukyno atvejis. Laisvo žodžio pergalė Vilniaus teisme!

V. Savukyno atvejis. Laisvo žodžio pergalė Vilniaus teisme!
Laisvo žodžio pergalė Vilniaus teisme!
 
Šiandien, kovo 22 dieną, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Poniškaitytė-Liatukė paskelbė sprendimą byloje V. Savukynas prieš LRT. Teismas nusprendė, kad ieškovas bylą laimėjo iš esmės.
 
Teismas pripažino, kad „LRT etikos kontrolierės ginčijamas sprendimas buvo priimtas LRT etikos kontrolierei viršijus įgaliojimus, kas yra laikoma esminiu procedūriniu pažeidimu, bei nustačius, kad LRT etikos kontrolierės ginčijamas sprendimas prieštarauja imperatyvios teisės normoms, draudžiančioms riboti asmens teisę viešai kritikuoti valstybės pareigūno veiksmus, ginčijamas atsakovės LRT etikos kontrolierės sprendimas pripažįstamas negaliojančiu abi initio (nuo priėmimo momento)“.
 
Nagrinėdamas bylą teismas naudingai priminė, kad „Europos Žmogaus Teisių Teismas, aiškindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnio, įtvirtinančio teisę į saviraiškos laisvę, apimančią tiek asmens teisę skleisti informaciją, tiek visuomenės teisę ją gauti, turinį, yra nurodęs, kad teisė skleisti informaciją ir idėjas apima ne tik teisę skleisti neutralią informaciją ir idėjas, kurios yra palankios ir neįžeidžiančios, bet ir informaciją, kuri yra šokiruojanti, erzinanti ar trikdanti visuomenę ar jos dalį.
 
Toks šios teisės normos turinio aiškinimas yra pliuralizmo, tolerancijos, abipusio pakantumo ir plačių pažiūrų, be kurių neįmanoma demokratinė visuomenė, formavimosi prielaida“.
 
Sveikiname V. Savukyną teisme apgynus ne tik savo, bet ir visų Lietuvos piliečių žodžio laisvę, kritiškai vertinti valdžios institucijų darbą ir drąsiai viešai apie tai kalbėti.

© 2024, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.