img

Visuomeninės organizacijos reikalauja neratifikuoti Stambulo konvencijos

Paskelbta: 

Visuomeninės organizacijos reikalauja neratifikuoti Stambulo konvencijos

Daugybė visuomeninių organizacijų ragindamos neratifikuoti Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos (Stambulo konvencijos), nes tai atneštų Lietuvos valstybei daugiau žalos negu naudos. Organizacijų atstovus neramina tai, kad visuomenė nėra aiškiai informuojama apie konvencijos nuostatas, susijusias su socialinės lyties (gender) kategorija.

Stambulo konvencijoje asmens lytis suprantama kaip socialinis konstruktas (gender), o ne kaip biologinė kategorija. Kreipimosi autorių nuomone, prisidengiant kilnia kovos su smurtu prieš moteris idėja, į Lietuvos teisinę sistemą siekiama integruoti gender ideologiją, kuri neigia biologinio vyro ir moters skirtingumo tikrovę. Konvencijos nuostatos sudarytų prielaidas nepritarimą socialinės lyties idėjai laikyti smurto forma, o biologinės lyties samprata grįstą ugdymą traktuoti kaip transeksualių asmenų diskriminaciją.

Kreipimesi teigiama, kad Stambulo konvencijoje numatyta prievolė mokyklose diegti mokymą apie nestereotipinius lyčių vaidmenis prieštarauja LR Konstitucijos 26 straipsnyje įtvirtintai prigimtinei tėvų ir globėjų teisei nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.

Kreipimosi autoriai pritaria, kad smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje aplinkoje Lietuvoje yra svarbi problema. Tačiau atlikta teisinė analizė rodo, kad Stambulo konvencija jos nespręstų: ji iš esmės atkartoja galiojančių įstatymų nuostatas bei neįneša naujo teisinio instrumento kovai su smurtu. Organizacijų įsitikinimu, kokybiškai kovai su smurtu prieš moteris ir artimoje aplinkoje Lietuvai trūksta ne konvencijos, bet efektyvaus administravimo ir konkrečių valstybės institucijų ir pareigūnų veiksmų įgyvendinant Lietuvos teisėje jau egzistuojančias priemones.

Visuomeninės organizacijos nesutinka su Stambulo konvencijos nuostata, jog prieš moteris smurtaujama dėl to, kad jos yra moterys. „Stambulo konvencija remiasi pavojinga vienos lyties asmenų neapykantos kitos lyties asmenims paradigma. Moksliniai tyrimai rodo, kad smurtas nėra susijęs su lyties faktoriumi – buvimu vyru ar moterimi. Ir vyrams, ir moterims smurtas yra išmoktas elgesys, o kai kurios moterys gali smurtauti ne mažiau nei kai kurie vyrai. Be to, smurto prevencijos priemonės turėtų pasitarnauti vyro ir moters sutaikinimui, darnos šeimoje atkūrimui ir stiprinimui, o ne lyčių priešpriešos skatinimui“,- teigia kreipimąsi pasirašiusio Laisvos visuomenės instituto vadovė Kristina Zamarytė-Sakavičienė.

Kreipimąsi pasirašė: NVO vaikams konfederacija (atstovaujanti 86 nevyriausybines organizacijas), Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (atstovauja 33 nevyriausybines organizacijas), Lietuvos šeimos centras (atstovaujantis 54 regioninius šeimos centrus), Laisvos visuomenės institutas, Santuokos ir šeimos studijų centras (VDU), Lietuvos tėvų forumas, Vakarų Lietuvos tėvų forumas, Šeimos institutas, Ateitininkų federacija, Daugiavaikių šeimų asociacija „MES“, Pasaulio gydytojų federacija „Už žmogaus gyvybę“ ir kitos.

Viešo kreipimosi dėl Stambulo konvencijos tekstas

© 2017 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

1. PERIODINĖ PARAMA KAS MĖNESĮ


 

Teikti kas mėnesinę paramą galite per savo

elektroninės bankininkystės sistemą -

sudarę periodinio mokėjimo sutartį.

 

 2. VIENKARTINĖ PARAMA

 

Įprasta vienkartinė parama bankiniu pavedimu

VšĮ Laisvos visuomenės institutas

K. Paco g. 4, Vilnius

J.a.kodas: 303081003

Sąskaitos nr.: LT417300010135577285

Bankas: Swedbank, AB, 73000, HABALT2

Paysera sąskaita:

EVP8310002518134 (LT283500010002518134)

3. 1.2 % NUO GPMKad ir kokiu būdu nuspręstumėte paremti LVI, džiaugtumėmės turėdami Jūsų kontaktus, kad galėtume Jums padėkoti, pakviesti į rėmėjams skirtus renginius. Laikydamiesi duomenų apsaugos reikalavimų, mes įsipareigojame niekam jų neatskleisti ir naudoti tik nurodytu pagrindu. Praneškite apie savo paramą el. paštu info(eta)laisvavisuomene.lt.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už išreikštą pasitikėjimą ir paramą.