img

Dokumentinis filmas „Karas prieš vaikus“

Dokumentinis filmas „Karas prieš vaikus“
Kviečiame žiūrėti dokumentinį filmą „Karas prieš vaikus“, kuriame kalbama apie paauglių vertybiniu ugdymu pasipiktinusias organizacijas, siekiančias diegti liberalesnį, į kontracepcijos vartojimą nukreiptą „lytinį švietimą“. Žinoma, toks „švietimas“ yra paremtas komerciniu interesu: norima išsiugdyti jauną, naivų vartotoją, besidomintį seksualiniais santykiais, „gender“ ideologijos įkaitą, sunkiai suvokiantį prigimtinę lytiškumo sampratą ir vertę.
 
Kadaise Lietuvos mokykloms kurta „Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai” (SLURŠ) programa, kuri buvo orientuota į moralinį paauglių ugdymą, rengimą šeimai, sveikos gyvensenos propagavimą ir lytinės elgsenos keitimą. Ši programa padėtų paaugliams gyventi asmens ir visuomenės sveikatai palankų gyvenimą bei skatintų lytinius santykius atidėti iki pilnametystės, tačiau buvo viešai sukritikuota dėl neva trūkstamo moksliškumo, neatitikimo šių dienų realijoms, o gal paprasčiausiai trūko politinės valios ir intereso.
 
Ir staiga pasirodo Gyvenimo įgūdžių programa. Ji, anot jos autorių, yra būtent tai, ko šiuolaikiniam jaunimui reikia, kas atitinka visas gyvenimo realijas ir sudaro galimybę atsakyti į jiems „kylančius“ (o jeigu nekyla, tai išprovokuojamus) klausimus. Programa su visu trenksmu puolama įgyvendinti, nepaisant to, jog klausimų daugiau nei atsakymų, karštos diskusijos verda tarp tėvų, mokytojų, politikų ir kt. 
 
Dokumentinis filmas skirtas asmenims nuo 18 metų. 
 
 

 
Šaltinis: https://filmai.kristoteka.lt/karas-pries-vaikus/?fbclid=IwAR0C2W3p6aABFeEB-HquqDWVtOwHTm_EwgrkjjrX43BDKNd7P05R1_n6XC0

© 2023, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.