img

Europos Parlamente bus rengiama LGBT šventė

Europos Parlamente bus rengiama LGBT šventė

Žaliųjų frakcija lapkričio 17 d. organizuoja LGBT (ang. queer) bendruomenės susitikimą Europos Parlamente (EP). Naudodama terminą „queer“, kuris ilgai buvo laikomas menkinančiu homoseksualus, Žaliųjų frakcijos viceprezidentė Ulrike Lunacek kviečia savo EP kolegas dalyvauti renginyje, pavadintame „LGBT nariai – vienykitės!”

Kaip ir galima  tikėtis, šiuo renginiu tikimasi paskatinti privilegijų homoseksualams siekiančių žmonių pripažinimą. Nepasitenkindama tuo, kad jau daugybėje Europos valstybių santuokos samprata yra gerokai nutolusi nuo savo ištakų, panelė Lunacek ir jos LGBT kolegos likusiose valstybėse nori vystyti moralinių vertybių demoralizavimo strategiją. Lietuva išskiriama kaip valstybė, “kurioje draudžiama su vaikais atvirai kalbėtis apie LGBT teises.” Galimas daiktas, jog panelė Lunacek referuoja į teisę, kuria inter alia draudžiamas atviros literatūros apie homoseksualus platinimas mokyklose ar pornografijos rodymas televizijoje ne nakties metu. Taip pat galima tikėtis, jog panelei Lunacek  atrodo, jog Lietuvos vaikai dėl negalėjimo prieiti prie šios informacijos, yra rimtai diskriminuojami.

Austrijos atstovė EP kartu su kolegomis išreiškia stiprų nepasitenkinimą tuo, kad “virš dvidešimt tūkstančių žmonių Paryžiaus gatvėse piketuoja prieš tos pačios lyties asmenų santuokas.” Vadovaujantis įprastine „diskriminuojančio lesbiečių-gėjų totalitarizmo” (ang. Lesbian-Gay Bullying Totalitarian – LGBT) ideologija, šalyse kaip Prancūzija, kuriose įteisintos tos pačios lyties “santuokos”, jokia prieštaraujanti nuomonė nebus toleruojama. Bet kokie protestai prieš oficialią LGBT ideologiją turėtų būti griežtai malšinami.

Panelė Lunacek ypatingai kerštingai žiūri į tai, ką ji vadina “žiauriomis represyvių, neokonservatyvių, religingų dešiniojo sparno ir dešiniojo sparno judėjimų atakomis, kuriomis siekiama atmesti pasiekimus, dėl kurių ilgai kovota.“ Netolerantiškoji Žaliųjų frakcijos vicepirmininkė mintyje turi žmones, kurie vadovaujasi religiniais įsitikinimais, pagal kuriuos homoseksualūs santykiai laikomi nuodėmingi ir todėl žalingi nemirtingoms praktikuojančių homoseksualų sieloms, jau nekalbant apie ligas, kuriomis jie užteršia savo kūnus.

Išvada ta, jog šią savaitę LGBT bendruomenės nariai vienijasi Briuselyje tam, kad kurtų strategijas persekioti normalius, padorius ir tikinčius žmones bei visus, kurie pasisako prieš totalitaristinę ideologiją, įkūnyta Ulrikės Lunacek.

šaltinis: Agenda Europe

© 2016 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.