img

Santuokos ir šeimos stiprinimo iniciatyva sėkmingai pasiekė pusiaukelę

Santuokos ir šeimos stiprinimo iniciatyva sėkmingai pasiekė pusiaukelę

Žemėlapyje, kuriame galima rasti informaciją apie Europos valstybėse vykdomos akcijos sėkmingumą pagal internetu surinktus parašus, galima matyti septynias valstybes, kuriose jau pasiektos minimalios parašų, renkamų Europos piliečių iniciatyvos (EPI) „Mama, tėtis ir vaikai“ įgyvendinimui, kvotos. Atkreipkite dėmesį, jog internetiniame žemėlapyje nenurodyta informacija apie parašus, rinktus popieriaus lapais.

Lietuvoje paskutiniaisiais duomenimis internetu surinkta beveik 5000 parašų. Lietuvai nustatyta kvota – 8250 parašų. Palyginus su kitomis valstybėmis, tai yra išties daug. Svarbu paminėti, jog Lietuvoje intensyviai renkami parašai popierinėje formoje, todėl numatyta 8250 parašų riba neabejotinai bus pasiekta.

EPI „Mama, tėtis ir vaikai“ atstovai džiaugiasi, kad septyniose ES narėse surinkta pakankamai (pagal kvotas) parašų, palaikančių iniciatyvą. Tai Lenkija, Graikija, Slovakija, Suomija, Vengrija, Kroatija ir Latvija, kurios pasiekė ir net viršijo nustatytas minimalias kvotas EPI, kurios tikslas – santuokos ir šeimos apsaugojimas ES. Tai reiškia, jog pasiektas pakankamo valstybių, kuriose pasiektos nustatytos minimalios kvotos, tikslas, o tai yra EPI įgyvendinimo pusiaukelė, nes belieka pasiekti reikiamą skaičių parašų – milijoną.

 „Džiaugiamės matydami, kad pasiekėme reikiamą minimalių kvotų skaičių, jog mūsų iniciatyva būtų laikoma galiojančia. Pagal dabartinius rezultatus matoma stipri parama santuokai ir šeimai Europoje. Tai tikrai reikšmingas ženklas, kuris parodo, kaip stipriai europiečiams rūpi santuoka ir šeima. Kaip iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai“ prezidentė, didžiuojuosi matydama, kad tiek daug piliečių yra pasiruošę išreikšti viešą paramą,“ – sakė Edita Frivaldszky. Tai yra ir priežastis bei kvietimas veikti: „Dabar tikimės, jog tai padrąsins savo poziciją – per šią iniciatyvą pasisakyti už santuoką bei šeimą – išreikšti ir kitus piliečius!”

Šios inciatyvos raida skatina pažvelgti į dabartinę santuokos bei šeimos padėtį Europoje. „Mama, tėtis ir vaikai“ iniciatyva palankiai vertinama piliečių iš septynių ES narių, išsibarsčiusių po Europą. Visgi, glumina tai, jog visos valstybės, kurios  pirmosios pasiekė minimalias kvotas, yra rytinėje kontinento dalyje. Tai parodo bendro institucijos apibrėžimo europiniu lygiu poreikį tam, kad būtų išvengta įtampos, kuri anksčiau ar vėliau gali pakenkti socialiniam sutarimui Europoje,“ – sako Maria Hildingsson, iniciatyvos Piliečių komiteto narė bei generalinė „Mama, tėtis ir vaikai“ sekretorė.

 „Mama, tėtis ir vaikai“ šalininkai tęs parašų rinkimą, kad būtų įgyvendinta antroji  iniciatyvos įgyvendinimo reikalavimų dalis – surinkti milijoną parašų. Stiprus postūmis, kuris sukurtas septynių anksčiau išvardintų valstybių, yra ne tik padrąsinimas, bet taip pat ir stiprus politinis signalas, ES kontekste susijęs su santuoka ir šeima. Šios žinutės skleidimas yra vienas pagrindinių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai“, kuri įgyvendinama naudojantis ES sukurta priemone EPI, kuria naudojantis ES piliečiai gali išreikšti savo poziciją ir daryti įtaką ES įstatymų leidybai, tikslų.

Naudojantis Lisabonos sutartimi įdiegta EPI priemone, pasiekiant EPI reglamentavimu nustatytas nacionalines kvotas bent septyniose šalyse narėse, o tai yra ketvirtis Bendrijos narių. „Mama, tėtis ir vaikai“ jau pasiekė daugiau nei pusę nacionalinių kvotų, o surinkta penktadalis reikiamų parašų.  

EPI „Mama, tėtis ir vaikai“ ES įstatymų leidėjai kviečiami priimti santuokos ir šeimos apibrėžimą ES įstatymų leidybos tikslu, remiantis mažiausiu bendru vardikliu šalyse narėse. „Santuoka yra vieno vyro ir vienos moters sąjunga“ ir „šeimos pagrindas yra santuoka ir/ar giminystė“ yra apibrėžimai, kuriuos ES valstybių narių piliečiai kviečiami palaikyti savo parašu.

Iš tiesų, šie apibrėžimai atspindi bendrus visų ES narių teisinės sistemos panašumus, tuo pačiu gerbiant Pagrindinių ES teisių Chartijos 9-ajame str. nurodytas nuostatas.

9-uoju ES Pagrindinių žmogaus teisių Chartijos straipsniu teigiama, jog kiekviena šalis narė yra kompetetinga leisti įstatymus, susijusius su santuoka ir šeima. Visgi, ilgainiui, vis dažniau ES įstatymų leidyba nukreipta į santuoką ir šeimą, kaip iliustruojama direktyvomis  2004/38/CE ir 2003/86/CE.

Be to, yra tekstų, kuriuose kalbant apie kitas temas, paliečiama ir santuokos bei šeimos tema, kartais net  apibrėžiant šias institucijas, tačiau skirtingai, priklausomai nuo teksto pobūdžio. Analogiškai didėja ir skirtumai tarp nacionalinių įstatymų, apibrėžiančių santuoką ir šeimą. Šiame kontekste europietiški tekstai pradeda atrodyti vis sunkiau suprantami bei pritaikomi, o tai yra sunkumų bei įtampos šaltinis. Štai kodėl, išlaikant aiškumą ir paprastumą, iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“ siūloma ES įstatymų leidybos visos Bendrijos mastu būdu, paremtu bendru visų šalių narių vardikliu, įtvirtinti santuokos ir šeimos apibrėžimą.  

 Daugiau informacijos apie iniciatyvą ir organizatorius galite rasti čia

Šaltinis: Mum, dad & kids

© 2016 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.