EŽTT pritarė Italijos draudimui naudoti embrionus mokslui

EŽTT pritarė Italijos draudimui naudoti embrionus mokslui

Teismas patvirtino valstybių teisę pačioms spręsti gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos klausimus.

.

Netikėtai Europos Žmogaus Teisių Teismas pritarė Italijos draudimui naudoti embrionus mokslui

LVI informacija

Rugsėjo 15 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) atmetė ieškovės iš Italijos reikalavimą leisti jai dovanoti savo užšaldytus embrionus moksliniams tyrimams ir taip patvirtino, kad Italija gali teisiškai saugoti žmonių embrionus pagal toje valstybėje veikiančius įstatymus.  Adelina Parrillo Teismui apskundė nuo 2004 m. Italijoje veikiantį įstatymą, draudžiantį žmogaus embrionų naudojimą moksliniams tyrimams, teigdama jog šis teisės aktas prieštarauja Europos Žmogaus Teisių konvencijoje numatytai „teisei į privatų gyvenimą, o taip pat į teisę netrukdomai naudotis savo nuosavybe.“

Kitaip tariant, Parrillo norėjo, kad Teismas pripažintų žmogaus embrionus esant daiktais arba „nuosavybe“, su kuria savininkai gali elgtis kaip tinkami.

Turint omenyje, kad 47 Europos Tarybos (ET) šalyse, paklūstančiose EŽTT jurisdikcijai, veikia (kartais liberalūs) abortą leidžiantys įstatymai buvo galima tikėtis, kad Teismas patenkins tokį ieškinį – ypač atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjunga, apimanti 27 ET šalis, pati finansuoja tyrimus, kuriuose naudojami žmogaus embrionai.  Vis dėlto EŽTT beveik vienbalsiai priėmė neskundžiamą sprendimą leisti Italijai vadovautis savo 2004 m. įstatymu, draudžiančiu naudoti embrionus mokslui.  Už šį sprendimą balsavo 16 iš 17-os Teismo teisėjų. […]

Vis dėlto, EŽTT savo sprendimu nesiryžo kvestionuoti žmogaus embrionų naudojimo mokslo tikslams teisėtumo.  Teismo sprendimą nepatenkinti ieškovės prašymo iš dalie lėmė tai, kad „prašoma galimybė dovanoti savo embrionus mokslo tyrimams nėra Žmogaus Teisių Konvencijos ginama pamatinė teisė, nes tokia galimybė nesusijusi su itin svarbiu asmens būties ar tapatybes aspektu.“  […]

Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad kelios ET narės draudžia embrionų naudojimą tyrimams, o dar kelios, tame tarpe Italija, leidžia tokius tyrimus atlikti tiktai su importuotais embrionais.  „Valstybių vyriausybės turi daug laisvės riboti žmogiškųjų embrionų naikinimą, atsižvelgdamos, tarp kitko, į etinius ir moralinius klausimus, susijusius su žmogaus gyvenimo pradžios apibrėžimu ir į nuomonių įvairovę, kuri šiais klausimas egzistuoja skirtingose valstybėse narėse.“ […]

Apibendrinant EŽTT sprendimą, galima teigti, kad Teismas – neišdrįsęs priimti embriono teisinę apsaugą implikuojančio sprendimo – vis dėlto patvirtino atskirų ET valstybių teisę pačioms spręsti gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos klausimus ir tokiu būdu sudavė smūgį radikalių aktyvistų pastangoms tarptautinėje teisėje „įskaityti“ joje neegzistuojančią universalią teisę į abortą.

© 2015 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ “Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.