img

JAV Sveikatos departamentas: „Gyvybė prasideda nuo apvaisinimo“

JAV Sveikatos departamentas: „Gyvybė prasideda nuo apvaisinimo“

 

Nancy Flanders

 

JAV Sveikatos ir socialinių reikalų departamentas (angl. Department of Health and Human Services, toliau – Sveikatos departamentas) paviešino strateginio plano 2018-2022 metams projektą. Iš jo akivaizdu, kad planuojami reikšmingi pokyčiai.

Anksčiau dokumento įžangoje rašyta: „Sveikatos departamentas vykdo savo misiją per platų veiklos spektrą apimančias programas ir iniciatyvas bei siekia aptarnauti amerikiečius kiekviename gyvenimo etape“. Naujajame projekte įžanga papildyta: „Sveikatos departamentas vykdo savo misiją […] bei siekia aptarnauti amerikiečius kiekviename gyvenimo etape, pradedant nuo apvaisinimo“.

Gali atrodyti, kad tai – tik keli papildomi žodžiai, tačiau jie turi gilią prasmę. Jie atskleidžia, kad JAV Sveikatos departamentas žino ir pripažįsta tiesą, kad gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Judėjimų už gyvybę aktyvistai tai kartoja dešimtmečiais, mokslininkai yra pateikę tai pagrindžiančius įrodymus, o abortų šalininkai tai neigia ir ignoruoja, tačiau tiesa tokia: gyvybė prasideda tada, kai sukuriamas naujas žmogus – apvaisinimo metu. Sveikatos departamentas yra įsipareigojęs saugoti šias gyvybes.

Be to, Sveikatos departamento pirmasis strateginis tikslas yra „Reformuoti, stiprinti ir modernizuoti nacionalinę sveikatos priežiūrą“. Įžanginiame skyriuje paaiškinama, kad laikomasi misijos pagerinti amerikiečių sveikatos priežiūrą, įskaitant ir tuos amerikiečius, kurie dar nėra gimę. Teigiama: „Sveikatos departamentas savo veikla siekia reformuoti, stiprinti ir modernizuoti JAV sveikatos apsaugos sistemą. […] Sveikatos departamentas siekia pagerinti sveikatos priežiūros rezultatus žmonėms, kuriems tarnaujame. Žmones, kuriems tarnaujame, galime vadinti naudos gavėjais, dalyviais, pacientais ar vartotojais, tačiau galutinis mūsų tikslas yra pagerinti paslaugas visiems sveikatos priežiūros įstaigose besilankantiems žmonėms, įskaitant ir negimusius“.

Kitas papildymas pastebimas trečiajame strateginiame tiksle, kuris nurodo Sveikatos departamento siekį „Visą gyvenimą stiprinti amerikiečių ekonominį ir socialinį gerbūvį“. Čia konstatuojama ne tik tai, kad gyvybė prasideda nuo apvaisinimo, bet ir tai, kad turėtų pasibaigti natūralia mirtimi. „Esminė Sveikatos departamento misijos dalis yra efektyviomis paslaugomis tarnauti visiems amerikiečiams nuo jų pradėjimo iki natūralios mirties, bet ypač tiems, kurie susiduria su ekonominiais ar socialiniais iššūkiais .“

Šie pakeitimai yra padrąsinimas tiems, kurie gina negimusių žmonių gyvybes šalyje, kur neišsiritę ereliai turi daugiau teisių nei negimę kūdikiai. Tai mažas žingsnis, tačiau tai žingsnis teisinga linkme.

šaltinis: liveaction.org

© 2017 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.