img

Jungtinės Karalystės valdžia: moterims nereikės dalintis persirengimo kambariais su dėl lyties sutrikusiais vyrais

Jungtinės Karalystės valdžia: moterims nereikės dalintis persirengimo kambariais su dėl lyties sutrikusiais vyrais

„Galimi translyčių politikos pokyčiai nevers moterų asmeninėmis erdvėmis dalintis su biologiniais vyrai“, – žada Jungtinės Karalystės valdžios atstovai.

JK Vyriausybės lygių galimybių biuras (toliau – Biuras) paskelbė paaiškinimą apie planą leisti dėl lyties sutrikusiems asmenims (angl. gender-confused) teisiškai pasikeisti lytį nesant lyties disforijos diagnozės. Praeitą rudenį to reikalavo premjerė Theresa May.

Kritikai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad teisiškai moterimis pripažinti biologiniai vyrai galėtų naudotis tomis pačiomis erdvėmis (pavyzdžiui, tualetais, persirengimo kambariais, baseinais) kaip ir biologinės moterys.

„Jokie Lyties pripažinimo akto (angl. Gender Recognition Act) pakeitimai nepakeis Lygybės aktu saugomų charakteristikų arba jame numatytų išimčių, kurios nustato atskiras erdves skirtingoms lytims“ , – skelbia Biuras. „Tie, kurie paslaugas teikia tik moterims, ir toliau gali paslaugas translyčiams teikti kitu būdu arba visai jų neteikti, jei tai objektyviai pateisinama kiekvienu atskiru atveju.“

„Tas pats galioja tualetams, persirengimo kambariams bei konkrečiai lyčiai skirtoms veikloms. Paslaugų teikėjai gali neįleisti translyčių asmenų į patalpas, skirtas lyčiai, kuriai pastarieji save priskiria, jei tai yra proporcinga priemonė teisėtam tikslui pasiekti“, – toliau rašoma paaiškinime.

Tačiau translyčių teisių aktyvistai teigia, kad paaiškinimas yra mažiau reikšmingas, nei atrodo. LGBT grupės Stonewall atstovas Paulas Twocockas tvirtina, kad paaiškinimas reiškia tik tiek, kad artėjanti reforma nepanaikins išimčių, galiojančių dabartiniams įstatymams, kurie „jau nurodo, jog translyčiai gali naudotis erdvėmis, skirtomis tik tai lyčiai, kuriai jie save priskiria“.

Moterų ir lygybės reikalų ministrė Penny Mordaunt pripažino, kad šia tema kelti „labai pagrįsti“ klausimai leido suprasti, kad neaiškumai dėl šio ir kitų aspektais bus patikslinti konsultacijų dėl reformos laikotarpiu.

Prieštaravimus reformai ir valdžios atstovų paaiškinimus iš dalies lėmė įvairūs incidentai, kilę kai moterys joms skirtomis erdvėmis turėjo dalintis su biologiniais vyrais. Pavyzdžiui, kai tik moterims skirtais baseinais mėgino naudotis lyties tapatybės sutrikimų turintys vyrai, kai intymiai procedūrai moters slaugės paprašiusiai pacientei buvo paskirtas translytis slaugas, ar kai bipolinį sutrikimą turinti pacientė, bijanti vyrų, psichiatrijos skyriuje buvo patalpinta su „ypač vyriško kūno“ translyčiu pacientu.

Šie rūpesčiai paskatino kelias moterų grupes inicijuoti peticiją, reikalaujančią, kad prieš pakeičiant įstatymus dėl lyties keitimo moterys „būtų konsultuojamos, kaip ginti moterų ir mergaičių teises, saugumą, privatumą ir orumą“. Peticiją pasirašė daugiau nei 12 tūkst. asmenų.

Lyčių politikos pakeitimai dar nėra baigti, o iš paskutinių pareiškimų galima suprasti, kad nėra aišku, kokie reikšmingi bus šie pakeitimai. Valdžios teigimu, dabartinis reikalavimas nustatyti lyties disforiją tam, kad būtų galima pasikeisti lytį, „neveikia“, bet „tai nebūtinai reiškia, kad bus siūloma tvarka, kai asmuo galės pats nurodyti savo pasirinktą lytį (angl. self-declaration of gender)“.

Įrodymai rodo, kad lytis yra ne psichinis konstruktas, bet realybė, įsišaknijusi asmens chromosomose ir atsispindinti šimtuose genetinių savybių. Amerikos psichologų asociacija lyties disforiją vis dar priskiria prie psichinių ligų, nors Pasaulio sveikatos organizacija neseniai ją išbraukė iš psichinių ligų sąrašo.

versta iš UK officials: women won’t have to share changing rooms with gender-confused men

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.