Mokymai: Teisių pusiausvyros užtikrinimas šeimoje

Mokymai: Teisių pusiausvyros užtikrinimas šeimoje

NVO atstovus kviečiame į online mokymus “ Teisių pusiausvyros užtikrinimas šeimoje“.

LEKTORIUS – teisininkas dr. Vygantas Malinauskas

DATA: Balandžio 27 – 28 d., 14:00 – 17:30.
VIETA: mokymai vyks online, naudojant ZOOM platformą.

Mokymų tikslas: suteikti teorines ir praktines žinias, kurios padėtų NVO atstovams veiksmingiau ginti šeimos teises.

MOKYMŲ TEMOS :

04. 27 dieną
• Du požiūriai į teisių bei laisvių prigimtį: individas, šeima ir bendrasis gėris.
• Teisės bei laisvės krizių (pandemijų) akivaizdoje ar visada galime turėti tas pačias teises?
• Vaiko teisės ir žmogaus teisės – tos pačios ar skirtingos?

04. 28 dieną
• Kieno teisės ir laisvės šeimoje svarbiausios?
• Kiek tėvai gali riboti vaiko teises ir kas yra geriausi vaiko interesai?
• Protinga teisių bei laisvių pusiausvyra šeimoje.

Temos 04. 27 ir 04. 28 dienomis, pagal aplinkybes, gali persislinkti ir kitaip.

Prašome BŪTINAI REGISTRUOTIS iki balandžio 24 d. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Az76FRl_ykVRNGvpZy2qjSjW7cfps6ILvo3oSzR7opIipQ/viewform?usp=sf_link

Mokymai vykdomi, įgyvendinant SADM finansuojamą NVO institucinio stiprinimo projektą “AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2020”

© 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.