img

Nenurodinėkite, kaip mums auklėti savo vaikus!

Laisvos visuomenės institutas ir Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija kviečia pasirašyti peticiją prieš Stambulo konvenciją ir jos brukamą ideologinę „socialinės lyties“ interpretaciją. Paraginkime politikus nepasiduoti buldozeriniam genderizmui.

.

Nenurodinėkite, kaip mums auklėti savo vaikus!

LVI tinklalapyje ne kartą esame rašę apie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo, dažnai vadinamos tiesiog Stambulo konvencija, problemiškumą ir potencialią žalą šeimos ir įsitikinimų laisvės apsaugai Lietuvoje.

Iš pažiūros pagirtinas siekis išlaisvinti moteris iš pernelyg siaurų „Barbės“ stereotipų konvencijoje tampa pretekstu visuomenei, o ypač jaunimui primesti reikšmingiems moksliniams atradimams prieštaraujančią „socialinės lyties“ sampratą, lytiškumą laikančią iš esmės atsietu nuo prigimties ir socialiai konstruojamu (ir rekonstruotinu) dariniu.

Nors pastaruoju metu pastangos ratifikuoti konvenciją yra sulėtėjusios, LVI kartu su Nacionaline Šeimų ir Tėvų Asociacija pradeda platinti peticiją – kreipimąsi į  Lietuvos Respublikos Prezidentę, Premjerą, Socialinių reikalų ministrę ir Seimo narius, skirtą išreikšti griežtą nepritarimą Stambulo konvencijos ratifikavimui Lietuvoje.  Kviečiame gausiai pasirašyti šią peticiją, kad atsinaujinus ratifikavimo pastangoms turėtume dar vieną svarų argumentą ir politinio veikimo priemonę, skirtą sustabdyti šį Lietuvai pražūtingą įstatymą.

Labai dėkojame už Jūsų aktyvumą ir bendradarbiavimą su LVI.  Mes Lietuvoje esame dauguma.  Nebūkime tyliąja dauguma, už kurią sprendimus priima rėksmingos mažumos.

LVI Komentaro redakcija

© 2015 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

One Response to Nenurodinėkite, kaip mums auklėti savo vaikus!