img

Norėdamas atgauti vaiko globą vyras apskundė teisėją „LGBT-fobija“

Norėdamas atgauti vaiko globą vyras apskundė teisėją „LGBT-fobija“

Ispanijoje prieš metus priimtas vadinamasis Apsaugos nuo LGTB-fobijos įstatymas netikėtai tapo labai naudingas išsiskyrusiam tėvui, kuriam teisėjas dėl oficialiai deklaruoto nedarbo uždraudė globoti savo vaiką. Atsakydamas į tai, šis pateikė Madrido teismui ieškinį dėl diskriminacijos dėl lyties tapatybės. Būdamas vyras, jis nusprendė pasiskelbti, kad laiko save moterimi ir yra LGBT bendruomenės dalis. Jo teigimu, teisėjo sprendimas yra nukreiptas prieš lygybę ir lygias teises į globą.

Teisėja buvo nusprendusi, kad siekdamas atgauti sūnaus globą vyras turėtų pradėti dirbti, kadangi vaiko išlaikymui reikalingi ištekliai. Tačiau vyras teigia, kad teisėja yra „LGBT-fobė“, nes „reikalauja prisiimti tradiciškai hetero-patriarchalinį vaidmenį ir būti „tėvu, šeimos išlaikytoju“, be to, netoleruoja jo priklausomybės LGBT bendruomenei“.

Pirmasis Apsaugos nuo LGBT-fobijos įstatymo straipsnis reikalauja, kad niekas nebūtų diskriminuojamas be kitų pagrindų dėl realios ar numanomos lyties tapatybės ar raiškos. Asmens lyties tapatybė nebūtinai turi būti akivaizdi, asmuo gali būti išoriškai vyras, tačiau laikyti save moterimi. Kaip įrodyti tokį subjektyvų dalyką? Paskutinis žodis yra ne medikų, psichologų, teismo ekspertų ir net ne teisėjų, o paties asmens.

Be to, šiuo atveju ieškovas save pristato kaip LGBT bendruomenės narį, patiriantį diskriminaciją. Jo nuomone, teisėja vartojo mačistinius teiginius reikalaudama, kad jis prisiimtų sau deramą tėvo vaidmenį, nors ieškovas save laiko ne vyru ir iš tiesų yra mama, o ne tėvas. Jis teigia, kad reikalavimas dirbti yra diskriminacinis, kadangi būdamas moterimi jis gali tiesiog daugiau laiko skirti vaikui būdamas su juo, o ne tenkindamas jo materialinius poreikius.

Taigi dabar teisėja turi pasiteisinti, kodėl diskriminuoja LGBT bendruomenės narį – išsiskyrusį moteriškos lyties tėvą. Įrodinėjimo našta tenka teisėjai, kadangi minėtasis įstatymas teigia, kad „kai asmuo pateikia faktus ir protingas bei svarbias nuorodas, pagrįstas bet kokiais įstatymo leidžiamais įrodymais, kad patyrė diskriminaciją dėl savo seksualinės orientacijos, lyties tapatybės ar raiškos, kaltinamasis diskriminacija privalo pateikti objektyvų ir tinkamą savo veiksmų pateisinimą“.

Ironiška, kad teisėja Emilia Marta Sanchez Alonso yra Begonijos Villacis, vienos iš politinių lyderių, aktyviai rėmusių šį įstatymą, krikštamotė.

Dabar moterimi save laikantis tėvas laukia, kuo pasibaigs teismo procesas, ir remdamasis jau minėtu įstatymu prašo užtikrinti „reikiamas priemones nutraukti diskriminuojantį elgesį“ ir „atlyginti žalą ir nuostolius bei grąžinti jam pilnas teises į vaiko globą“.

šaltinis: actuall.com

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

1. PERIODINĖ PARAMA KAS MĖNESĮ


 

Teikti kas mėnesinę paramą galite per savo

elektroninės bankininkystės sistemą -

sudarę periodinio mokėjimo sutartį.

 

 2. VIENKARTINĖ PARAMA

 

Įprasta vienkartinė parama bankiniu pavedimu

VšĮ Laisvos visuomenės institutas

K. Paco g. 4, Vilnius

J.a.kodas: 303081003

Sąskaitos nr.: LT417300010135577285

Bankas: Swedbank, AB, 73000, HABALT2

Paysera sąskaita:

EVP8310002518134 (LT283500010002518134)

3. 1.2 % NUO GPMKad ir kokiu būdu nuspręstumėte paremti LVI, džiaugtumėmės turėdami Jūsų kontaktus, kad galėtume Jums padėkoti, pakviesti į rėmėjams skirtus renginius. Laikydamiesi duomenų apsaugos reikalavimų, mes įsipareigojame niekam jų neatskleisti ir naudoti tik nurodytu pagrindu. Praneškite apie savo paramą el. paštu info(eta)laisvavisuomene.lt.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už išreikštą pasitikėjimą ir paramą.