img

Patvirtino seną tiesą: tėčių meilė ypatinga

Patvirtino seną tiesą: tėčių meilė ypatinga

Dešimtmečiais buvo vykdomi tyrimai apie vaikų ryšį su mamomis, bet pagaliau mokslininkai atkreipė dėmesį ir į tėčius. Štai savo knygoje „Lytis ir vaikų auginimas“ (Gender And Parenting) psichiatrė Kathleen Kovner Kline ir sociologas Bradford Wilcox atskleidžia tyrimais patvirtintus aktyvaus tėčio bendravimo su vaikais privalumus.

Tėčiai – žaidimų karaliai. Įprastai tėčiai daugiau laiko praleidžia su savo vaikais žaisdami aktyvius fizinius žaidimus, o tai suteikia daug džiaugsmo, nepamirštamų emocijų ir ugdo emocinį intelektą bei lavina kūną.

Tėčiai leidžia rizikuoti. Tėčiai yra labiau linkę leisti vaikams rizikuoti, priimti iššūkius, įveikti kliūtis ir būti nepriklausomiems, kuomet mamos daugiau koncentruojasi į vaikų saugumą ir emocinį stabilumą. Tėčių nutrūktgalviškumas padeda vaikams ugdyti savarankiškumą ir žingeidumą.

Tėtis visada apgins. Geri santykiai ir pasitikėjimas tėčiais vaikams padeda jaustis saugesniems, labiau pasitikėti aplinka, žmonėmis ir savimi. Mokslininkai įrodė, kad kuo geresni santykiai tarp tėčių ir dukterų – tuo mažesnė tikimybė neplanuotam nėštumui ankstyvame amžiuje, o kuo geresni santykiai su sūnumis – tuo mažesnė tikimybė nusikalstamam elgesiui paauglystėje.

Tėviška disciplina. Nors dažniausiai mamos būna atsakingos už vaikų drausmę, tėčių disciplina tiesiog neįkainojama. Mokslininkų tyrimas parodė, kad mamos yra linkusios nusileisti ir pasiduoti jausmams, tuo tarpu tėčiai – griežtesni ir sunkiau palenkiami ir nors tai dažnai erzina vaikus, bet padeda ugdyti valią ir atsakomybę.

Tyrimo metu tuščiame kambaryje mokslininkai palikdavo atskirai tėčius ir atskirai mamas su savo vaikais ir duodavo jiems paprastą užduotį – per dvi minutes prajuokinti vaiką. Vienas tėtis akimirksniu čiupo ant grindų patiestą kilimėlį ir apsivyniojo jį aplink galvą, kiti ėmė žaisti gaudynių ar rodyti juokingas grimasas – vaikai pradėdavo juoktis akimirksniu. Tuo tarpu dauguma mamų susinervindavo supratę, jog kambaryje nėra žaislų, tačiau nors užtrukdavo ilgiau – sugebėdavo pralinksminti vaikus

Sudėjus visiškai skirtingus tėčių ir mamų indėlius auginant vaikus – gauname tobulą balansą ir laimingą vaiką!

Telegrama.lt informacija
Šaltinis: Mercatornet.com

© 2016 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.