img

Praktines problemas raginame spręsti susitarimu dėl bendro gyvenimo, o ne prigimtinės šeimos sampratą keičiančia civiline sąjunga

Praktines problemas raginame spręsti susitarimu dėl bendro gyvenimo, o ne prigimtinės šeimos sampratą keičiančia civiline sąjunga

Prigimtinės šeimos klausimais dirbančios nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) išplatino viešą kreipimąsi į LR Seimo narius, kuriame išreiškia savo nepritarimą civilinės sąjungos ar lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo projektams, kurie tos pačios lyties porų bendrą gyvenimą prilygintų vyro ir moters kuriamai šeimai.

Kreipimęsi prašoma balsuoti prieš bet kokius civilinės sąjungos ar partnerystės įteisinimo projektus, tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas spręsti nekeičiant konstitucinės šeimos sampratos. Taip pat prašoma prieš įtvirtinant bet kokį alternatyvų santuokai šeimos kūrimo institutą Lietuvos teisinėje sistemoje, referendume atsiklausti Tautos.

NVO atkreipia dėmesį, jog civilinę sąjungą sudarę tos pačios lyties asmenys įgytų šeimos teisinį statusą, kas suteiktų teisinį pagrindą reikalauti panaikinti skirtingų šeimų diskriminaciją ir leisti įsivaikinti bei gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas. Galiausiai, lyčiai neutralius partnerystės įteisinimas ignoruotų prigimtinį vaiko interesą turėti tėtį ir mamą bei valstybės prioritetą suteiktų ne vaikų teisėms, bet suaugusiųjų interesams.

„Iš vyro ir moters santuokos, tėvystės ir motinystės kylanti šeima objektyviai skiriasi nuo kitų bendro gyvenimo formų todėl, kad ji užtikrina visuomenės atsinaujinimą ir tęstinumą. Taigi ji tenkina ne tik privatų, bet ir viešąjį interesą. Visos kitos bendro gyvenimo formos yra skirtos privačių asmenų interesų tenkinimui ir negali pretenduoti į vyro ir moters sąjungai lygiavertį šeimos statusą – būti visuomenės ir valstybės pagrindu“, – rašoma kreipimęsi.

Taip pat pabrėžiama, jog tai sukurtų visoms valstybės ir švietimo institucijoms teisinę pareigą civilinę sąjungą sudariusius asmenis laikyti šeima. Tėvai nebeturėtų galimybės reikalauti, kad švietimo įstaigose vaikams nebūtų diegiamos nuostatos, prieštaraujančios prigimtinei šeimos sampratai ir tėvų įsitikinimams.

Pasak kreipimosi autorių, „valstybė, atsisakydama įteisinti lyčiai neutralias civilines sąjungas ar partnerystes, nepažeistų jokių tarptautinių dokumentų ar žmogaus teisių, nes tokių universalių žmogaus teisių nėra. Kiekviena valstybė yra laisva apibrėžti šeimą pagal savo visuomenės nuostatas. Tai pripažino ir LR Konstitucinis Teismas 2019 m. sausio 11 d. nutarime“.

Šeimų klausimais dirbančios NVO primena, jog teisingumo principas reikalauja vienodas situacijas traktuoti vienodai, o skirtingas – skirtingai. Todėl tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas galima spręsti įteisinant ne civilines sąjungas, kurios kurtų šeimos santykius, bet artimojo ryšiu papildytą susitarimą dėl bendro gyvenimo, kuris neimplikuotų šeimos teisinių santykių.

Kreipimąsi palaiko: VšĮ Laisvos visuomenės institutas, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacija, PGF „Už žmogaus gyvybę“ asociacija, Rengimo šeimai asociacija, Taikos vėliavos komitetas, Sąjunga „Vardan šeimos“, Šiaulių Apskrities Cerebrinio Paralyžiaus Asociacija, Asociacija „Šviesos kampelis“, VšĮ Akademija gamtoje, VšĮ Ugdymosi erdvė „Ąžuolynas“, Asociacija Lietuvos tėvų forumas, Lietuvos Rericho draugija, Pal. Jurgio Matulaičio draugija, Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacija, asociacija „Už gyvybę“.

© 2022, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.