img

Šventojo Sosto sveikinimas konferencijoje „50 metų po Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“

Šventojo Sosto sveikinimas konferencijoje „50 metų po Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“

Jūsų Eminencija Kardinole Sigitai Tamkevičiau,

Kauno Arkivyskupe Emerite,

 

Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus maloniai nudžiugo sužinojęs apie konferenciją tema „50 metų po Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“ 2022.05.25 dieną Seime ir visiems jos dalyviams perduoda maldingus sveikinimus. Žinant gilią istorinę Kronikos reikšmę Bažnyčiai Lietuvoje ir drąsias Jūsų, Eminencija, bei kitų pastangas ją skleidžiant totalitarizmo metais, Jo Šventenybė jungiasi prie Jūsų ypatingai vertindamas žavintį kunigų, vienuolių ir pasauliečių bendradarbiavimą priešinantis persekiojimo jėgoms ir išlaisvinančioje evangelijos šviesoje atskleidžiant žmogaus teisių pažeidimus ir religijos laisvės suvaržymus. Jis taip pat tikisi, jog Konferencija padės jauniesiems lietuviams labiau suprasti ir pirmtakų paaukotą auką, perduodant neįkainojamą tikėjimo dovaną, ir padrąsintiems paveldėtųjų žmogiškų ir dvasinių turtų, priimti šiandienos iššūkius bei galimybes (Plg. Fratelli tutti, 13). Su tokiais jausmais Šventasis Tėvas paveda Lietuvių tautą Šventojo Kazimiero užtarimui ir širdingai suteikia palaiminimą kaip išminties ir taikos prisikėlusiame Kristuje laidą.

 

Kardinolas Pietro Parolin

Valstybės Sekretorius

 

© 2022, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.