img

Prekyba žmonėmis: europarlamentarai nori daug dėmesio skirti aukų teisėms

Prekyba žmonėmis: europarlamentarai nori daug dėmesio skirti aukų teisėms

Europos parlamento (toliau EP) Moterų teisių bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetai pritarė, kad surogacija, dėl reprodukcinio išnaudojimo, turi būti pripažinta prekybos žmonėmis forma. Ištraukta iš pranešimo:

 

  • Priverstinės santuokos, neteisėti įvaikinimai ir surogatinė motinystė reprodukcinio išnaudojimo tikslais – turėtų būti pripažinta nusikaltimais ES lygmeniu;
  • Reikia platesnių teisėsaugos galimybių, norint išardyti nusikalstamas organizacijas;
  • Baudos įmonėms, nuteistoms už prekybą žmonėmis;
  • Užtikrinti, kad aukos nebūtų patrauktos baudžiamon atsakomybėn už nusikalstamas veikas, kurias jos buvo verčiamos atlikti.

 

Ketvirtadienį EP Moterų teisių ir piliečių laisvių komitetai priėmė pozicijos projektą dėl peržiūrėtų taisyklių, skirtų kovai su prekyba žmonėmis ir pagalba aukoms užtikrinti.

 

Siekiant kovoti su prekyba žmonėmis, nuo kurios kasmet nukenčia mažiausiai 7000 aukų Europoje, nauji pasiūlymai suteiktų ES teisėsaugos institucijoms naujas priemones užkardyti nusikalstamas organizacijas. Tokios galimybės atsirastų, jeigu į esamą ES sistemą būtų įtrauktos naujos nusikaltimų kategorijos, įskaitant priverstines santuokas ir neteisėtą įvaikinimą, taip pat jeigu pagerintų ataskaitų teikimą bei statistiką, kad būtų geriau suprantami prekybos žmonėmis nusikaltimai, jų mastas.

 

Europarlamentarai nori į įstatymo taikymo sritį įtraukti ir surogatinę motinystę kaip reprodukcinio išnaudojimo momentą ir vaikų išnaudojimą globos įstaigose.

 

Europos Parlamento pozicijos projektą dėl taisyklių peržiūros ketvirtadienį priėmė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Balsavimo rezultatai: 69 – už, 0 prieš ir 22 susilaikė.

 

EP nariai nori, kad Komisijos pasiūlyme būtų atlikta keletas pakeitimų, siekiant užtikrinti veiksmingesnę aukų apsaugą. Siūloma:

– užtikrinti, kad prekybos žmonėmis aukos, kurioms taip pat reikalinga tarptautinė apsauga, gautų tinkamą paramą ir apsaugą ir kad būtų gerbiama jų teisė į prieglobstį;

– kriminalizuoti naudojimąsi paslaugomis, kurias teikia prekybos žmonėmis nusikaltimo auka;

– įvesti sankcijas įmonėms, nuteistoms už prekybą žmonėmis, įskaitant pašalinimą iš konkursų ir valstybės pagalbos ar subsidijų kompensavimo;

– užtikrinti, kad aukos nebūtų patrauktos baudžiamojon atsakomybėn už nusikalstamas veikas, kurias jos buvo verčiamos padaryti, ir kad jos gautų paramą, nepaisant to, ar jos bendradarbiauja atliekant tyrimus, ar ne;

– užtikrinti pagalbą aukoms, atsižvelgiant į lytį, negalią ir vaikus, remiantis intersekciniu požiūriu;

– garantuoti neįgaliųjų teises ir tinkamą paramą nelydimiems vaikams;

– į reagavimo į ekstremalias situacijas planus įtraukti ir kovos su prekyba žmonėmis priemones, kai įvyksta stichinės nelaimės, ekstremalios situacijos sveikatos srityje arba migracijos krizė.

 

Citatos

 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bendrapranešėja Eugenia Rodríguez Palop sakė:

„Dabartinė direktyva buvo labai svarbi kovojant su prekyba žmonėmis. Vis dėlto po 12 metų yra iššūkių ir spragų, kurias turime skubiai pašalinti, kad nenuviltume aukų. Europarlamentarai nori sustiprinti nusikaltimo tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą už jį, tobulinti ES institucinę sistemą, rinkti ir derinti duomenis bei sutelkti dėmesį į priemones, orientuotas į aukas.

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bendrapranešėja Malin Björk pridūrė:

„Prekyba žmonėmis nepriklauso XXI a. Dauguma aukų Europoje yra moterys ir merginos, kurios perkamos ir parduodamos, kad būtų išnaudojamos Europos prostitucijos pramonėje. Parlamentas šiandien užėmė tvirtą poziciją prieš šį nusikaltimą, ragindamas pripažinti nusikaltimu sekso pirkimą iš prekybos žmonėmis aukų ir stiprinti aukų teises bei paramą joms. Tai svarbus žingsnis kovojant su prekyba žmonėmis. Dabar tikiuosi užsitikrinti valstybių narių paramą šiems tvirtiems teisės aktams.

 

Šaltinis: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230929IPR06110/human-trafficking-meps-want-strong-focus-on-victims-rights?fbclid=IwAR2HhVW0sZZXxNP2AawAY8QYVZCdg5odRLO0pT3rMaJPRBTJt79ZSmCYrBQ

© 2023, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.