img

Privalomas lytinis švietimas kenkia moksleivių moralinei raidai

Privalomas lytinis švietimas kenkia moksleivių moralinei raidai

 

Tapio Puolimatka

 

Ar privalomas lytinis švietimas vaikus daro pažeidžiamus seksualiniam išnaudojimui? Sistemingas 1,4 tūkst. vaikų seksualinis išnaudojimas Roterdame 1997–2013 metų laikotarpiu bei paplitusi prievarta prieš vaikus kituose Anglijos miestuose privedė prie nepriklausomo tyrimo ir keleto rimtų bylų analizių šiais klausimais. Visa tai analizuota 2017 metais išleistoje Normano Wellso knygoje Unprotected: How the normalization of underage sex is exposing children and young people to the risk of sexual exploitation.

Autoriaus teigimu, „privalomas lytinis ir santykių ugdymas“ jauniems žmonėms sukūrė lūkesčius, kad jie turės eilę atsitiktinių lytinių santykių. Tokioje kultūroje seksualinis išnaudojimas vyksta nepastebėtas, o pažeidžiami jaunuoliai yra neapsaugomi.“

Knygos pratarmėje Notingamo universiteto verslo mokyklos profesorius Davidas Patonas rašo: „Kultūra, kurioje nepilnamečių lytiniai santykiai esant abiejų partnerių sutikimui traktuojami kaip normali augimo dalis ir laikomi santykinai nežalingais, atskleidžia aiškų vaizdą. Pridėjus oficialias politikas, skatinančias konfidencialų kontraceptikų dalinimą nepilnamečiams, tampa aišku, kad dabartinis požiūris, kuriuo siekiama pagerinti paauglių seksualinę sveikatą, dažnai supaprastina seksualinę prievartą prieš pažeidžiamus jaunus žmones.“

Visgi kas tokio blogo su privalomu lytiniu švietimu?

Lytinių santykių atskyrimas nuo meilės ir moralės

Tiek D. Patonas, tiek N. Wellsas nori pasakyti, kad pagrindinė su visapusiu lytiniu švietimu kylanti problema yra jo amoralus ir reliatyvistinis požiūris, kuris žmogaus seksualumą atskiria nuo jo prigimtinio ryšio su santuokine meile. Šią kritiką filosofiškai išplėtojo Dietrichas von Hildebrandas.

Filosofas akcentuoja, kad užuot skatinęs objektyvumą, kritinį mąstymą ir savarankiškumą moralės atžvilgiu neutralus lytinis švietimas nesugeba ugdyti jaunimo potencialo vertybiniam atsakui ir tokiu būdu neprisideda prie jų žmogiškojo potencialo apskritai. Tiek, kiek jų moraliniai gebėjimai lieka neišvystyti, jie nesugeba atpažinti ir atsispirti seksualiniam išnaudojimui.

D. von Hildebrandas tokių dorybių kaip meilė, ištikimybė, žavėjimasis, pagarba ir nuolankumas puoselėjimą laikė esminėmis lytiniam švietimui. Nuo moralinių vertybių atskirtas lytinis švietimas tampa būdu siaurinti ir varžyti žmogaus asmenybę. Amoralus lytinis švietimas kenkia moksleivių moraliniams gebėjimams, jų gabumams įvertinti troškimus, apgalvoti priežastis, suformuluoti ketinimus ir priimti bei įgyvendinti jų vertybine patirtimi grįstus sprendimus. Jis neprisideda prie brandžius moralinius sprendimus (kurie būtų pagrįsti gebėjimu priimti vertinamuosius sprendimus nepasiduodant reliatyvizmui) galinčių formuluoti moraliai sąmoningų asmenų vystymosi.

Moraliai neutralus lytinis švietimas moko, kad visos abipusiu sutikimu grįstos lytinių santykių formos yra normalios ir priimtinos. Tam tikra prasme jaunimui paliekama nuspręsti pačiam. Tačiau nesant adekvačių normatyvių kriterijų, kurie galėtų padėti pasirinkti tarp konkuruojančių gyvenimo būdų, jų pasirinkimai nebus laisvi jokia reikšminga šio termino prasme.

Amoralus lytinis švietimas atbukina moralinio jautrumo jausmą

Problemiškas yra ne tik moralės atžvilgiu neutralaus lytinio švietimo redukcinis ir neutralizuojantis pobūdis, bet ir asmeninės, individualios ir intymios seksualumo prigimties iškreipimas. Amoralus lytinis švietimas nustelbia faktą, kad seksualumas savo autentišką reikšmingumą įgyja unikaliuose, visą gyvenimą trunkančiuose, mylinčiuose sutuoktinių santykiuose, pagrįstuose absoliučiu ir negrįžtamu savęs atidavimu.

Dėl savo „objektyvaus“ ir biologiškai reduktyvaus požiūrio amoralus lytinis švietimas yra linkęs naudoti atvirai seksualinę medžiagą, kuri žeidžia jaunų žmonių moralinį jautrumą ir natūralų kuklumą, o tai kenkia jų moraliniams gebėjimams. Tai vaikus atskiria nuo jų prigimtinio nekaltumo, kuris apima laisvę nuo seksualinių minčių, vaizdinių, troškimų ir veiksmų.

Kenkimas jaunimo prigimtiniam supratimui, kad seksualumas yra asmeniškas, individualus ir intymus gali turėti neigiamų pasekmių. Tai skatina palaidą gyvenimo būdą, apsunkina atsispyrimą seksualinei prievartai ir apskritai silpnina gebėjimus atsispirti savo impulsams. Pasak D. von Hildebrando, nuo meilės atskirtas seksualumas tampa „svaiginančiu žavesiu, kuris priverčia žmogų nusileisti iki gyvūno lygio, ir lytinių santykių dovanos išniekinimu“.

Amoralus lytinis švietimas kenkia moralei

Nesant moralinių ribų jauni žmonės neturi adekvačių kriterijų gyvenimo būdo pasirinkimui, kas reiškia, kad jų pasirinkimas tampa atsitiktiniai. Neutralumas moralės atžvilgiu arba amoralumas (angl. amorality) žmogaus seksualumo prigimtį atspindi dar klaidingiau nei nedorybė (angl. immorality). Moralės atžvilgiu neutralus traktavimas neigia pačias moralinio teisingumo ir klaidingumo kategorijas ir tokiu būdu nepuoselėja pagrindinių žmogiškumo prielaidų.

Tai – ne tik intelektualinė, bet ir egzistencinė problema.

Mokykloje gaunamas neutralizuojantis lytinis švietimas kenkia jaunų žmonių gebėjimui perprasti gilią moralinę seksualinio elgesio prasmę. Sudarant įspūdį, kad nėra seksualinių normų (esant abipusiam sutikimui visos seksualinio elgesio formos traktuojamos kaip normalios ir priimtinos) moksleiviai verčiami nejautriais moraliniams skirtumams. Taigi neutralizuojantis lytinis švietimas  atima iš jaunų žmonių gebėjimą nuoširdžią meilę atskirti nuo išnaudotojiško seksualumo.

Amoralus lytinis švietimas, seksualumą sumenkindamas iki biologinio instinkto, kuria subjektyvaus pasitenkinimo, vidinių impulsų, instinktyvaus potraukio ir troškimų, o ne to, kas esmingai vertinga, vedamus žmones.

Nors tokio lytinio švietimo praktikai gali veikti vedini gerų intencijų, privalomas lytinis švietimas nesiūlo sprendimo seksualiniam išnaudojimui. Priešingai, jis yra problemos dalis, kadangi neugdo moksleivių gebėjimų atskirti nuoširdžią meilę ir seksualinį išnaudojimą. Tai, ko iš tikrųjų reikia, yra į santuokinę meilę orientuotų ir stabiliai šeimai reikalingų vertybių ugdymas.

versta pagal Comprehensive Sex Education Undermines Students’ Moral Development

© 2019 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.