img

LGBT aktyvistų pergalė JTO prieš oponentus, ginančius šeimą

LGBT aktyvistų pergalė JTO prieš oponentus, ginančius šeimą

LGBT aktyvistai džiaugiasi Jungtinėse tautose (toliau – JTO) iškovota pergale po to, kai bandymai sutrukdyti pirmajam specialiajam JT nepriklausomam „ekspertui“, atsakingam už LGBT reikalų stebėjimą, eiti pareigas, buvo nesėkmingi.

Einant link to, ką LGBT aktyvistai laiko svarbiausiu balsavimu JTO dėl savo darbotvarkės per paskutiniuosius kelis metus, JTO Generalinės asamblėjos žmogaus teisių komitetas ir toliau tiesia kelius kontraversiškai vertinamo naujojo JTO posto reikšmės didinimui, kad būtų įvestos naujos ypatingos teisės, paremtos , lytine orientacija ir elgesiu asmenų, kurie save laiko lesbietėmis, gėjais, biseksualais ar transseksualais.

Afrikos grupė, kurią sudaro 54 tautų atstovai, suabejojo minėto JTO biurokratinio posto teisėtumu ir pasiūlė suspenduoti paskirto „eksperto“ veiklą, kol bus dikutuojama dėl mandato teisinio pagrindo.

Tailandietis Vitit‘as Muntarbhorn‘as į pareigas paskirtas rugsėjo 30 d. ir pradėjo darbą, tirdamas tariamo smurto ir diskriminacijos atvejus, paremtus lytine orientacija ir lytine tapatybe.

JTO Generalinės asamblėjos žmogaus teisių komitetas sprendžiant, ar priimti Lotynų Amerikos ir Karibų tautų pasiūlytą pataisą, balsavo santykiu 84-77, 12 narių susilaikė. Tokiu būdu atmesta afrikiečių pasiūlyta rezoliucija, kuria kviečiama atidėti  ir nutraukti LGBT atstovo pareigybę.

Pataisos rezoliucija, kurioje minimas Žmogaus teisių tarybos pranešimas, neužsimenant apie eksperto atšaukimą, vėliau buvo patvirtinta santykiu 94-3, 80 narių susilaikant.

Dabar rezoliuciją svarstys ir galutinį balsą gruodį tars 193 -jų narių Generalinė asamblėja. Afrikos grupė dar turi galimybę bandyti, jog pareigybės įsigaliojimas būtų atidėtas. Visgi, tikimasi, jog galutinis balsavimas bus panašus į praėjusįjį.

Šeimos bei žmogaus teisių centro (ang. Center for Family & Human Rights ) duomenimis, mandato įsteigimas birželį JTO padidino įtampą dėl LGBT reikalų reikšmės didinimo.

Afrikos grupės atstovai sakė, jog juos trikdo nuolatinis koncentravimasis į „lytinius interesus ir santykius,“ ir prašė, kad šios idėjos nebūtų susietos su žmogaus teisių teise, bei kritikavo LGBT darbotvarkės įtraukimą į tarptautinę teisę.

 „Afrikos grupės atstovai labai susirūpinę dėl bandymų siūlyti ir priimti naujas sąvokas bei apibrėžimus, dėl kurių nėra sutariama tarptautinėje arenoje“, – lapkričio 4 d., pristatinėdamas Afrikos grupės poziciją, sakė Botsvanos ambasadorius Charles‘as Ntwaagae.

Tokie bandymai į žmogaus teisių teisę įtraukti specialiasias LGBT teises „pakerta rengėjų ir signatarų ketinimus įvairių žmogaus teisių instrumentų atžvilgiu ir taip pat, provokuodami pasidalijimą, į rimtą pavojų stato visą tarptautinę žmogaus teisių sistemą.“

JTO Žmogaus teisių taryba įsteigė pirmąjį tokį „nepriklausomo eksperto“ LGBT reikalams mandatą, birželį menka persvara priimdama tai įtvirtinančią rezoliuciją.

Taryba, kurią sudaro tik 47 iš 193 JTO valstybių narių, yra subordinuota  Generalinės asamblėjos ir jai pavaldi.

Kelios Artimųjų Rytų valstybės, kartu su Kinija ir Rusija, prisidėjo prie Afrikos komiteto, priešinandamosi LGBT plėtimuisi JTO, o kai kurie atstovai taip pat pasisakė prieš pataisas.

 šaltinis: lifesitenews

© 2016 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.