img

Šeimos klausimais dirbančios NVO ragina LR Prezidentą nepritarti Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisoms

Šeimos klausimais dirbančios NVO ragina LR Prezidentą nepritarti Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisoms

Šiandien, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, šeimas atstovaujančios organizacijos kreipėsi į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą prašydamos vetuoti 2022 m. gegužės 24 d. LR Seime priimtus Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimus, kuriais  nuspręsta atsisakyti neterminuoto pagalbinio apvaisinimo metu sukurtų, bet tam nepanaudotų žmogaus embrionų saugojimo, o taip pat etinės nuostatos, jog pagalbinio apvaisinimo metu sukurtas embrionas gali būti naudojamas tik moters pagalbiniam apvaisinimui.

Siūlymas panaikinti reikalavimą neterminuotai saugoti pagalbinio apvaisinimo tikslu sukurtus, bet į moters gimdą neperkeltus žmogaus embrionus, buvo motyvuojamas noru mažinti nepakeliamą finansinę naštą poroms, kurios nori pagalbinio apvaisinimo procedūros pagalba susilaukti vaikų. Taip pat teigiama, jog dėl šio finansinio barjero  pagalbinio apvaisinimo paslauga Lietuvoje pasinaudoja vos vienas procentas porų, kurios negali natūraliu būdu susilaukti vaikų.

Įstatymą svarstant LR Seime Šeimos klausimais dirbančios NVO ne kartą ragino spręsti kūdikio negalinčių susilaukti porų nevaisingumo gydymo organizacines ir finansines problemas būdais, kurie inter alia neblogintų teisinės žmogaus embriono apsaugos Lietuvoje, nekeltų etinių ir moralinių įtampų visuomenėje ir  nesukurtų etinės sąžinės prieštaravimo dilemos pagalbinio apvaisinimo procese dalyvaujantiems medikams.

Deja, LR Seimas atmetė tiek LR Seimo narės A. Širinskienės teiktas pataisas, siūlančias išsaugoti žmogaus gyvybę pradinėje vystymosi stadijoje, atsakomybę už jų saugojimą prisiimant valstybei, tiek ir P. Saudargo, V. Aleknaitės – Abramikienės ir kitų teiktą pasiūlymą saugoti žmogaus embrionus bent 80 metų, t.y. tiek, kiek trunka vidutinė žmogaus gyvenimo trukmė.

Kadangi Pagalbinio apvaisinimo įstatymu yra įteisinamos vaisingumo išsaugojimo paslaugos, inter alia apimančios ir lytinių ląstelių paėmimą, konservavimą ir saugojimą (Įstatymo 2 straipsnis), NVO siūlė svarstyti realią galimybę dėl perteklinių embrionų kūrimo kylančias problemas spręsti ne žmogaus embrionų, bet moteriškų lytinių ląstelių (kiaušialasčių) šaldymo būdu, kurių panaudojimas nesukuria etinių ir moralinių problemų. Taip pat NVO siūlė peržiūrėti Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų tvarką, numatant poroms, norinčioms susilaukti vaiko pagalbinio apvaisinimo būdu, palankesnes sąlygas. Tai būtų leidę išspręsti su Pagalbinio apvaisinimo įstatymu taikymu susijusias organizacines ir finansines problemas poįstatyminių aktų lygmenyje, nekeičiant įstatyme nustatyto žmogaus embriono teisinės apsaugos režimo.

Tačiau į visus šiuos šeimų klausimais dirbančių NVO pasiūlymus Seime nebuvo atsižvelgta. Organizacijos įsitikinę, jog priimtas teisinis reguliavimas iškreipia Lietuvoje galiojančią žmogaus embriono teisinės apsaugos sistemą, neužtikrina pakankamo žmogaus embrionų apsaugos lygio ir atveria duris galimam piktnaudžiavimui, susijusiam su pagalbinio apvaisinimo metu sukurtais, bet į moters organizmą neperkeltais žmogaus embrionais. 

Kreipimąsi į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą pasirašė Rengimo šeimai asociacija, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Laisvos visuomenės institutas.

© 2022, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.