img

Laikas veikti: EP vėl deklaruojama „teisė į abortą“

Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas pritarė socialisto M. Tarabellos dokumentui siūlančiam Europos Sąjungos lygiu legalizuoti „teisę į abortą“.  Sustabdykime šį pragaištingą sprendimą dabar.

.

Laikas veikti: Europos parlamente vėl stumiama „teisė į abortą“

LVI, FAFCE ir CitizenGO informacija

2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamentas (EP) atmetė taip vadinamą Estrelos ataskaitą apie „Seksualinę bei reprodukcinę sveikatą ir teises“ (SRST).  Vietoj jos, europarlamentarai priėmė rezoliuciją, kuri, laikydamasi subsidiarumo principo, teigia, kad „su SRST ir su lytiniu švietimu mokyklose susiję politiniai sprendimai yra [ES] valstybių narių kompetencijoje“.

Taigi, žinia yra aiški: ES neturi kompetencijos priimti sprendimų dėl aborto ir seksualinio švietimo mokyklose; tai valstybių narių, o ne Briuselio reikalas.

2013 m. šimtai tūkstančių piliečių pasipriešino Estrelos ataskaitai, taip laimėdami svarbią pergalę kovoje už žmogaus orumą, subsidiarumą ir demokratiją!

Ši pergalė yra svarbi teisiniu požiūriu: europiečių pilietinio aktyvumo dėka, EP atrėmė didžiulį bandymą ES lygmeniu legalizuoti „teisę į abortą“.

Nepaisant to, europarlamentaras iš Belgijos Marcas Tarabella, priklausantis EP Socialistų grupei nusprendė mesti iššūkį subsidiarumo principui „SRST“ srityje ir „atgaivinti“ vieną iš pagrindinių Estrelos ataskaitos punktų – „teisę į abortą“. 

M. Tarabella yra vienas labiausiai matomų politikų, kurie stengiasi įtikinti EP pritarti žemiau cituojamam nutarimo tekstui:

Europos parlamentas (…) laikosi nuomonės, kad moterys privalo kontroliuoti savo seksualines ir reprodukcines teises, kurių tarpe svarbią vietą užima prieiga prie kontraceptinių priemonių ir aborto; dėl to [EP] palaiko priemones ir veiksmus, skirtus pagerinti moterų prieigą prie seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų ir jas labiau informuoti apie jų teises ir joms prieinamas paslaugas; [taip pat EP] ragina [ES] valstybes nares ir [Europos] Komisiją įgyvendinti priemones ir veiksmus skirtus padidinti vyrų savivoką ir atsakomybę seksualinių ir reprodukcinių reikalų srityje. 

Tarabellos pastangos prieštarauja EP jau priimtam sprendimui, kad ES neturi kompetencijos priimti sprendimus aborto klausimu. Nepaisant to, sausio 20 d. EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas pritarė M. Tarabellos pateiktai ataskaitai ir joje siūlomai „teisei į abortą“.

Dėl to dabar yra labai svarbu apginti 2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento sprendimą. ES piliečiai vėl turi aiškiai pasisakyti už subsidiarumo principą ir neleisti naujai išrinktam Europos Parlamentui priimti nutarimo, numatančio „teisę į abortą“.

Neleiskime Tarabellai atgaivinti Estrelos!

Nevyriausybinė organizacija FAFCE (Federation of Catholic Family Associations in Europe) kviečia Jus pasirašyti šią peticiją ir taip nusiųsti stiprų ir vieningą signalą Europos Parlamentui, artėjant balsavimui EP plenarinėje sesijoje.

© 2015 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

One Response to Laikas veikti: EP vėl deklaruojama „teisė į abortą“