img

Tyrimas palygino santuoką ir gyvenimą kartu nesusituokus

Tyrimas palygino santuoką ir gyvenimą kartu nesusituokus

Tyrimo centro Pew Research Center JAV atlikto tyrimo duomenimis, šalyje mažėja santuokų, tačiau daugėja porų, kurios kartu gyvena nesusituokusios. Taip pat nustatyta, kad daugeliui amerikiečių gyvenimas kartu nesusituokus atrodo priimtinas, netgi jei pora ir neketina tuoktis ateityje. Vis dėlto dauguma mato santuokos svarbą visuomenei. Tyrimas taip pat analizuoja suaugusiųjų, kurie yra susituokę, ir suaugusiųjų, kurie gyvena su partneriu, patirtis ir prieina išvados, kad sutuoktiniai išreiškia didesnį pasitenkinimą santykiais ir pasitikėjimą savo partneriu nei tie, kurie gyvena kartu nesusituokę.

Kviečiame susipažinti su pagrindinėmis tyrimo išvadomis:

1. Didesnė dalis suaugusiųjų yra kartu gyvenę nesusituokę nei susituokę. Iš tyrime dalyvavusių 18–44 metų suaugusiųjų kažkuriuo gyvenimo tarpsniu su partneriu gyveno 59 proc. apklaustųjų, o susituokę buvo 50 proc. apklaustųjų. Tuo tarpu 2002 metais 54 proc. šios amžiaus grupės suaugusiųjų gyveno kartu nesusituokę, o 60 proc. kažkuriuo gyvenimo tarpsniu buvo susituokę.

2. Daugumos amerikiečių (69 proc.) nuomone, gyvenimas kartu nesusituokus yra priimtinas net ir tuo atveju, jei pora neketina tuoktis. Dar 16 proc. mano, kad gyvenimas kartu yra priimtinas, jeigu pora ketina tuoktis, o 14 proc. apklaustųjų atrodo, kad nesusituokę asmenys neturėtų gyventi kartu.Jaunesni suaugusieji labiau nei vyresni yra linkę manyti, kad nesusituokusioms poroms yra priimtina gyventi kartu.

Nors daugelis amerikiečių pritaria gyvenimui kartu nesusituokus, daugybė jų mato socialinius santuokos privalumus. 53 proc. amerikiečių teigia, kad visuomenei išeina į naudą, jeigu ilgai kartu likti norinčios poros galiausiai susituokia, tuo tarpu 46 proc. mano, kad visuomenei seksis taip pat gerai, jei tokios poros nesituoks.

3. Sutuoktiniai yra labiau patenkinti santykiais ir labiau pasitiki savo partneriu nei tie, kurie kartu gyvena nesusituokę. Sutuoktiniai dažniau nei sugyventiniai sako, kad santykiai klostosi labai gerai (58 proc. palyginti su 41 proc.). Jie taip pat yra labiau patenkinti konkrečiais santykių aspektais, įskaitant tai, kaip yra pasiskirstoma namų ūkio darbais, kaip partneris derina darbą ir asmeninį gyvenimą, kaip jiems sekasi bendrauti tarpusavyje, kaip jų partneris žiūri į tėvystę ar motinystę (tarp tų apklaustųjų, kurių namuose gyvena jaunesni nei 18 metų vaikai).

Kalbant apie lytinį gyvenimą, panaši dalis (maždaug trečdalis) sutuoktinių ir kartu nesusituokusių gyvenančių porų yra labai patenkintos.

Sutuoktiniai labiau nei sugyventiniai linkę sakyti, kad labai pasitiki savo partneriu, kad šis bus ištikimas, elgsis jų labui, sakys tiesą ir atsakingai tvarkys pinigus.

4. Daugelis sugyventinių mano, kad gyvenimas kartu yra žingsnis santuokos link. Maždaug du trečdaliai (66 proc.) sutuoktinių, kurie kartu su savo partneriu gyveno ir prieš santuoką (ir kurie apsigyvenant kartu nebuvo susižadėję), sako, kad gyvenimą kartu traktuoja kaip žingsnį link santuokos. Palyginimui, taip pat mano 44 proc. kartu gyvenančių nesusituokusių suaugusiųjų.

Amerikiečių paklausus, koks yra gyvenimo kartu nesusituokus poveikis santuokai, maždaug pusė (48 proc.) sakė, kad palyginus su tomis poromis, kurios kartu prieš santuoką negyvena, poros, kurios pirmiausiai gyvena kartu, turi geresnes galimybes sėkmingai santuokai. 13 proc. apklaustųjų teigė priešingai, o 38 proc. manė, kad gyvenimas kartu iki santuokos pačiai santuokai neturi jokios įtakos. Jaunesni suaugusieji ypač linkę manyti, kad gyvenimas kartu yra kelias į sėkmingą santuoką.

5. Maždaug keturi iš dešimties sugyventinių finansus (38 proc.) ir patogumą (37 proc.) nurodė kaip pagrindines priežastis, dėl kurių jie persikėlė gyventi kartu. Palyginimui, tik 13 proc. sutuoktinių finansus ir 10 proc. patogumą nurodė kaip pagrindines priežastis susituokti.

Meilė ir draugystė nurodytos pagrindinėmis tiek santuokos, tiek gyvenimo kartu nesusituokus priežastimis.

Kartu su partneriu gyvenančios moterys dažniau nei vyrai teigė, kad meilė ir noras kada nors susilaukti vaikų buvo pagrindinės apsigyvenimo kartu priežastys. Pavyzdžiui, meilę pagrindine apsigyvenimo kartu priežastimi nurodė 80 proc. moterų ir 63 proc. vyrų. Šiuo aspektu tarp sutuoktinių lyčių skirtumų nėra.

6. Daugelis nesusižadėjusių sugyventinių, norinčių kada nors susituokti, finansus nurodo kaip priežastį, kodėl jie nėra susižadėję ar susituokę. Maždaug trys iš dešimties sugyventinių, kurie nėra susižadėję, bet sako, kad kada nors norėtų susituokti, partnerio (29 proc.) arba savo (27 proc.) finansinio pasirengimo stoką nurodo kaip pagrindinę priežastį, kodėl jie nėra susižadėję ar susituokę.

Maždaug 44 proc. apklaustųjų teigia, kad nepakankami pasiekimai darbe ar karjeroje yra bent jau antraeilė priežastis, kodėl jie nėra susižadėję ar susituokę.

Sugyventiniai, kurie nėra susižadėję, bet kada nors norėtų susituokti, kaip pagrindinę priežastį, kodėl dar nėra to padarę, dažniau nurodo savo partnerio (26 proc.), o ne savo (14 proc.) nepasirengimą šiam žingsnį.

7. Dauguma amerikiečių pasisako už tai, kad nesusituokusioms poroms būtų suteiktos tokios pačios teisinės teisės kaip sutuoktiniams. Maždaug du trečdaliai suaugusiųjų teigia, kad sutiktų, jog nesusituokusioms poroms, kurios sudarytų teisinius susitarimus, kalbant apie draudimą, paveldėjimą ir mokestines privilegijas būtų suteiktos tokios pačios teisės kaip sutuoktiniams. 34 proc. apklaustųjų tam prieštarauja.

Demokratai ir Demokratų partijai palankūs apklaustieji kur kas labiau nei respublikonai ir respublikonų šalininkai linkę pritarti tokio pobūdžio teisiniams susitarimams tarp nesusituokusių porų. Partiniai skirtumai taip pat pastebimi požiūryje į gyvenimo kartu nesusituokus priimtinumą, santuokos naudą visuomenei, gyvenimo kartu nesusituokus įtaką santuokai bei klausimą, ar sutuoktiniai ir kartu gyvenančios nesusituokusios poros gali vienodai gerai auginti vaikus.

parengta pagal Key findings on marriage and cohabitation...

© 2019 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.