img

Popiežius feministas?

Daugeliui feminizmas ir krikščionybė atrodo tarsi du skirtingi pasauliai.  Perskaičius ištraukas iš Jono Pauliaus II „Laiško moterims“ kyla pagrįstas klausimas: kuriame iš šių pasaulių moteris jaustųsi labiau gerbiama ir laiminga?

.

Popiežius feministas?

.

Iš anglų kalbos vertė Ingrida Vobolevičienė

Daugeliui žmonių žodis feministė asocijuojasi su karingomis, radikalių pažiūrų moterimis […], kurių sėkmės ir laimės receptas panašus į primityvių vyrų: įspūdinga karjera, atnešanti galią ir pinigus bei jaudinantis seksas be įsipareigojimų. Jų požiūrį į santuoką apibūdina šūkis: Moteriai reikalingas vyras taip, kaip žuviai reikalingas dviratis. O vaikai? Vaikai, pasak vieno iš JAV Planuotos tėvystės asociacijos teiginių, yra triukšmingi, smirdintys ir brangiai kainuoja.

Įdomu, ką [tokios kovotojos už moteris] galvoja apie Popiežiaus Jono Pauliaus II su nuginkluojančia šypsena ištartą frazę: „Aš esu popiežius feministas“? […]  Kai kurios ištraukos iš Popiežiaus „Laiško moterims“ paskelbto prieš Jungtinių Tautų Ketvirtąją pasaulinę moterų konferenciją Pekine (1995) atskleidžia jo supratimą ir dėkingumą moterims. Štai kelios šio laiško ištraukos.

Motinoms: Priglaudusios žmogų savyje jūs turite unikalią džiaugsmo ir vargo patirtį. Ši patirtis leidžia jums tapti paties Dievo šypsena savo kūdikiui; padėti savo vaikui žengti pirmuosius žingsnius,sudaryti jam sąlygas augti ir tapti jo inkaru (emocine atrama) per visą gyvenimo kelionę.

Dukroms ir seserims: Savo šeimas, o per jas – visą visuomenę jūs praturtinate jautrumu, intuicija, dosnumu ir ištikimybe.

Dirbančioms moterims: Jūs esate ir veikiate visose visuomeninio, kultūrinio, meninio ir politinio gyvenimo srityse. Jūs įnešate neįkainojamą indėlį plėtodamos kultūrą, kuri vienija protą ir jausmus, į gyvenimo būdą, visuomet atvirą „paslapties“ pajautimui, į ekonomines ir politines struktūras tolydžio vis labiau vertas žmogaus.

Visoms moterims: Per įžvalgas, kurios yra ypatinga jūsų moteriškumo dalis, jūs praturtinate pasaulio supratimą ir padedate žmonių santykius padaryti nuoširdesnius ir autentiškesnius.

Žinoma, aš suprantu, kad neužtenka tiesiog pasakyti ačiū. Moterų orumas dažnai būdavo nepripažįstamas, o jų teisė priimti sprendimus iškraipoma; Jos dažnai būdavo nustumiamos į visuomenės paribį ir netgi pasmerktos vergovei. Tai neleido moterims iš tikrųjų būti savimi ir lėmė dvasinį žmonijos nuskurdimą…

…Kiek daug moterų buvo ir tebėra labiau vertinamos dėl išvaizdos, nei dėl savo įgūdžių, profesionalumo, intelektinių gebėjimų, gilaus jautrumo; nei dėl paties jų prigimties orumo!

…Būtina kuo skubiau pasiekti tikrą lygybę visose srityse: vienodą atlyginimą už tą patį darbą, užtikrinti dirbančių motinų apsaugą, sąžningą karjeros siekimą, sutuoktinių lygiateisiškumą atsžvelgiant į šeimos teises ir pripažįstant visas demokratinės valstybės piliečių teises ir pareigas.

…Didesnis moterų aktyvumas visuomenėje bus itin vertingas,nes jis leis pripažinti visuomenės, organizuojamos tik pagal efektyvumo ir našumo kriterijus, trūkumus ir paskatins sistemas pertvarkyti taip, kad jos taptų palankios humanizavimo procesams, pažymėtiems žodžiais „meilės civilizacija”.

…Aš negaliu nereikšti savo susižavėjimo tomis geros valios moterimis, kurios paskyrė savo gyvenimą ginti moteriškąjį orumą, kovodamos už savo pagrindines socialines, ekonomines, politines teises, demonstruodamos iniciatyvą tuo metu, kai toks elgesys buvo laikomas ypatingai nederamu.

…Per dieną atiduodamos save kitiems moterys įgyvendina giliausią savo pašaukimą. Galbūt labiau nei vyrai, moterys suvokia žmogiškumą, nes mato žmones savo širdimi. Jos mato juos nepriklausomai nuo ideologinių ar politinių sistemų. Jos mato kituose ir jų didybę, ir ribotumą. Jos bando priartėti prie jų ir padėti. Tokiu būdu pagrindinis Kūrėjo planas tampa kūnu per visą žmonijos istoriją ir per pašaukimų įvairovę atskleidžia, kad grožis – ne tik fizinis, bet pirmiausia – dvasinis, toks, kokį Dievas suteikė … ypatingu būdu moterims.

© 2013 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.

One Response to Popiežius feministas?