img

JT iš naujo apibrėžia, ką reiškia „žmogus“

JT iš naujo apibrėžia, ką reiškia „žmogus“

 

Elyssa Koren

 

Akivaizdžiai pažeisdamas tarptautinę teisę Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (toliau – Biuras) pristatė pritrenkiančią naują kampaniją, teigiančią, kad  „žmogus teises turi nuo gimimo“.

Kūdikio ranką ir ant ligoninės apyrankės užrašytą šį pareiškimą vaizduojantis atvaizdas aiškiai atskleidžia JT institucijos laikyseną – žmogaus teisės neturėtų būti suteikiamos žmonėms tol, kol jie negimsta.

Abortų advokatai gali sveikinti šį teiginį, tačiau Biuro laikysena prieštarauja nusistovėjusiai ir įpareigojančiai tarptautinei teisei dėl negimusiųjų teisių.

Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras, kaip atsakingas už žmogaus teises JT, turi įgaliojimą tvirtinti tarptautinės teisės ribas.

Plakatų strateginėse vietose JT būstinėje Ženevoje iškabinimas tarnauja kaip provokuojantis išpuolis prieš fundamentalų teisės į gyvybę principą, saugomą tarptautinės teisės ir šalių, kurios jį gina.

Vaiko teisių konvencija – išskirtinė tarptautinė sutartis dėl vaikų teisių – savo preambulėje nepalieka jokios dviprasmybės. „Vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą, reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, taip pat atitinkamos teisinės apsaugos, tiek iki gimimo, tiek ir po jo“, – rašome dokumente.

Kitose tarptautinėse sutartyse taip pat vienareikšmiškai nurodoma negimusiųjų teisė į gyvybę. Pavyzdžiui, Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte siekiant „apsaugoti nekalto negimusio vaiko gyvybę“ draudžiama atlikti mirties bausmę besilaukiančioms moterims (A/C.3/SR.819, 17 ir 33 paragrafai).

Nors ir stebina, tai, kaip lengvai Biuras prieštarauja tarptautinei teisei, nėra beprecedentis atvejis. Vadovaujamas vyriausiojo žmogaus teisių komisaro, kuris daugiausiai veikia be patikrinimo, Biuras dažnai nukrypsta į sritis, stokojančias valstybių narių pritarimo: pavyzdžiui, vykdydamas daugiamilijonines kampanijas ir išleisdamas politikos rekomendacijas, atvirai pažeidžiančias tarptautinę teisę (jau nekalbant apie valstybių narių valią).

Šalys yra reguliariai prižiūrimos ir šio proceso metu agresyviai raginamos pakeisti savo vidaus įstatymus. Kalbant apie žmogaus teises, sudėtinga laviruoti tarp pagarbos valstybės apsisprendimo teisei ir JT skubos įsikišti, vis dėlto Biuro veikla gerokai pranoksta darbus, reikalingus užtikrinti pagrindinėms žmogaus teisėms.

Naujoji plakatų serija, susijusi su Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-uoju jubiliejumi, atskleidžia, kaip toli Biuras pasirengęs eiti siekdamas pakeisti tarptautinę teisę ir taip paremti konsensuso nepasiekusią aktyvistų darbotvarkę, kuria nepaisoma daugelio šalių ir žmonių branginamų tradicinių, religinių ir etinių vertybių.

Minėta deklaracija – dar vienas ašinis tarptautinės teisės dokumentas – buvo apgalvotai parengta taip, kad gintų šias vertybes ir paliktų vietos esminei valstybių apsisprendimo teisei. Labai ironiška, kad kampanija yra siejama su deklaracija, kuri šiandien vis dar yra laikoma svarbiausiu atskaitos tašku žmogaus teisių klausimu.

Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras turi įgaliojimą skatinti ir ginti žmogaus teises bei koordinuoti daugybę JT žmogaus teisių mechanizmų, kuriais stebima ir tobulinama, kaip valstybės narės laikosi pasirašytų sutarčių. Biuras teigia esąs objektyvus balsas žmogaus teisių klausimu, tačiau prisidengęs žmogaus teisėmis jis reguliariai išleidžia aiškiai prievartines rekomendacijas šalims bei jų įgyvendinimui naudoja sudėtingus specialiųjų įgaliotinių, nepriklausomų ekspertų ir darbo grupių tinklus.

Šios procedūros yra neva nešališkos ir autonomiškos, bet Biuro pastangos priversti šalis pakeisti nacionalinę teisę labai jautriais socialiniais klausimais demonstruoja aiškų šalių suvereniteto nepaisymą.

Labiausiai atsakomybės už Biuro veiklą trūksta dėl įgimtos įtampos stebint žmogaus teises. Stebėjimas, kaip šalys įgyvendina žmogaus teises, pagal savo prigimtį reikalauja nemažai nepriklausomumo. Biuras turi būti laisvas atlikti nešališkus įvertinimus, susijusius su žmogaus teisių įgyvendinimu šalies lygmeniu. Tačiau autonomija, kuria Biuras džiaugiasi, baigėsi skandalinga nepagarba tam pačiam tarptautiniam teisiniam dokumentui, kurį jis buvo sukurtas puoselėti. Šie plakatai rodo, kad pribrendo laikas didesnei Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro atsakomybei, kadangi sprendžiama dėl negimusiųjų iš viso pasaulio teisių.

versta iš The UN Redefines What It Means to Be a ‘Human’

© 2018 – 2020, Laisvos Visuomenės Institutas.

Informaciją, kurią skelbia VŠĮ „Laisvos visuomenės institutas” (LVI), galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur tik nepakeistą bei nurodant LVI kaip šaltinį. Bet kokius teksto, pavadinimo ar kitus LVI paskelbtos informacijos keitimus būtina suderinti info@laisvavisuomene.lt el. paštu ir gauti LVI sutikimą.